Γενικοί Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.ruesavoir.com (εφεξής: ‘Διαδικτυακός Τόπος’) είναι ιδιοκτησία της Εύης Μαρκουίζου (εφεξής: ‘Ιδιοκτήτρια’) και διατίθεται για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Κάθε επισκέπτης/χρήστης/μέλος του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής: ‘Χρήστης’) πρέπει να διαβάσει τους κάτωθι όρους και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Η Ιδιοκτήτρια ενδέχεται να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς απολύτως καμία προειδοποίηση. Ο Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τους Όρους.
Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ
  Η Ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μορφή ζημίας (άμεση και/ή έμμεση, υλική και/ή μη υλική, δύσκολη πρόσβαση και/ή μη πρόσβαση, κακόβουλα λογισμικά, απώλεια δεδομένων κλπ.) που μπορεί να προκύψει στον τεχνικό εξοπλισμό του Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου που τον επισκέπτεται ή στον οποίο έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη αφού έχει διαβάσει τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Η Ιδιοκτήτρια δεν είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη ιού στον Διαδικτυακό Τόπο τον οποίο ο Χρήστης επισκέπτεται ή στον οποίο έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη αφού έχει διαβάσει τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
  Η Ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για την πληρότητα, για την συνεχή παροχή και/ή για τη διαθεσιμότητα των σελίδων, των περιεχομένων και των άλλων επιλογών του Διαδικτυακού Τόπου. Η Ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν τυπογραφικών λαθών στα περιεχόμενα του Διαδικτυακού Τόπου τα οποία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
  Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο το οποίο έχει διαμορφωθεί από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύων (ISP) και το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.
 • ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
  Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον Διαδικτυακό Τόπο τα αληθή στοιχεία του σε περίπτωση που αποφασίσει να συμπληρώσει την φόρμα που ζητείται για να γίνει μέλος.
  Ο Χρήστης του Διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται στην Ιδιοκτήτρια λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και την όποια δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημίας.
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
  Ο Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε καθηγητές, σε φοιτητές, σε μαθητές που έχουν την άδεια των γονιών τους και σε πρόσωπα που θέλουν να ενημερωθούν για τη γαλλική γλώσσα. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο πραγματοποιείται 24 ώρες το 24ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Αλλά, η Ιδιοκτήτρια μπορεί χωρίς προειδοποίηση να διακόψει, να περιορίσει ή να αναβάλλει την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο για διαδικασίες συντήρησης ή εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.
 • «ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (SITES)
  Ο Διαδικτυακός Τόπος περιέχει υπερσυνδέσμους ή σήματα που στέλνουν προς άλλες ιστοσελίδες και/ή πηγές του Διαδικτύου. Η Ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενό τους, την ποιότητά τους, τους Γενικούς τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας τους και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων. Συνεπώς, δεν θεωρείται υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τις υπηρεσίες τους, τις διαφημίσεις τους που διατίθενται και/ή για πιθανή ζημία. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και/ή πηγών του Διαδικτύου. Επομένως, σε περίπτωση προβλήματος, ο Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να απευθυνθεί σε αυτές τις ιστοσελίδες και/ή πηγές του Διαδικτύου που φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • COOKIES
  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ του Χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου και/ή αρχείου του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, για να καθορίζονται οι περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίες είναι χρήσιμες στον Χρήστη, για την μέτρηση της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου και/ή για λόγους marketing.
  Κάθε Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να τον προειδοποιήσει για τη χρήση των cookies στον Διαδικτυακό Τόπο. Καθώς χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, αποδέχεστε ή απορρίπτετε τη χρήση των cookies κατά προσωπική επιλογή.
  Η Ιδιοκτήτριας τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 καθώς και τον Ν.4070/2012.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Ολόκληρο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (λογότυπα, λογισμικά, εικόνες, εικονίδια κλπ.) ανήκει, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (κείμενα άλλων προσώπων, λογότυπα εταιριών/εκδοτικών οίκων κλπ.) αποκλειστικά στην Ιδιοκτήτρια σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.
  Απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράψει, τροποποιήσει, αναπαράγει, αναδημοσιεύσει, μεταφράσει, απεικονίσει εν όλω και/ή εν μέρει το περιεχόμενο και τη δομή του Διαδικτυακού Τόπου. Απαγορεύεται επίσης στον Χρήστη να χρησιμοποιήσει τη δομή και/ή το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου για επικερδείς σκοπούς, να μεταφέρει σε άλλη ιστοσελίδα και/ή σε άλλη πηγή του Διαδικτύου μερικό ή ολόκληρο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου και να αναπαράγει, να αναδημοσιεύσει τα λογότυπα και/ή τα εικονίδια.
  Τα τηλεφορτώσιμα (downloads) κείμενα δεν εμπίπτουν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με την προϋπόθεση ο Χρήστης, που θα εγγραφεί στον Διαδικτυακό τόπο ή είναι ήδη εγγεγραμμένος, να αναφέρει την πηγή προέλευσης και να διατηρήσει το λογότυπο που είναι ήδη γραμμένο. Αλλά, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφήμισης και/η εμπορίου.
  Αν ο Χρήστης δεν σεβαστεί τις απαγορεύσεις, που ήδη αναφέρθηκαν, αυτό αποτελεί πράξη παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας που θα επιφέρει τις κατάλληλες κυρώσεις εναντίον του.
 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
  Όλοι οι Γενικοί Όροι Χρήσης που έχουν ήδη αναφερθεί, η αλλαγή τους και/ή η τροποποίησή τους συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αν κάποιος Όρος καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το Διαδικτυακό Τόπο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναιρούνται όλοι οι άλλοι.
  Αυτό το έγγραφο, που περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης, αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Ιδιοκτήτριας του Διαδικτυακού Τόπου και του Χρήστη.
  Συμφωνείται ρητά ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση πιθανής αντιδικίας που αφορά στην ερμηνεία και/ή στην εκτέλεση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους συγκεκριμένους Γενικούς Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ruesavoir.com.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου που αφορούν στα νομικά ή ηθικά θέματα, μας ενημερώνετε αμέσως στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@ruesavoir.com.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.