La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2019-2020)

Το βιβλίο μας « La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2019-2020) » απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις της περιόδου 2019-2020 για την απόκτηση του γαλλικού διπλώματος Sorbonne C1 το οποίο παραδίδεται από τη Σχολή Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Faculté des Lettres de Sorbonne Université) από το 1961.

Αν οι υποψήφιοι είναι ήδη κάτοχοι του διπλώματος Sorbonne B2, δίνουν μόνο τις Γραπτές Δοκιμασίες Λογοτεχνίας και τις Προφορικές Δοκιμασίες Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Αν δεν είναι κάτοχοι του Sorbonne B2, δίνουν όλες τις Γραπτές Δοκιμασίες (Δοκιμασία Γλώσσας, Δοκιμασία Γραπτής Κατανόησης, Δοκιμασία Γραπτής Έκφρασης, Δοκιμασία Λογοτεχνίας) και τις Προφορικές Δοκιμασίες Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Το Δίπλωμα Sorbonne C1επιτρέπει σε όλους τους ξένους κατόχους του να απαλλαχθούν από το γλωσσολογικό τεστ για να μπουν στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Το βιβλίο « La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2019-2020) » είναι το αποτέλεσμα μιας υπεύθυνης έρευνας για τη συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού που είναι απαραίτητο σε κάθε υποψήφιο. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων αλλάζει κάθε δύο χρόνια, η Γραπτή Δοκιμασία Λογοτεχνίας περιλαμβάνει διαφορετικά λογοτεχνικά έργα. Ωστόσο, ο τύπος των ερωτήσεων δεν αλλάζει. Οι Προφορικές Δοκιμασίες Πολιτισμού αποτελούνται από θεματικές που αφορούν στη γαλλική επικαιρότητα και αλλάζουν επίσης κάθε δύο χρόνια. Ανεξάρτητα του λογοτεχνικού προγράμματος και των θεματικών των Προφορικών Δοκιμασιών Πολιτισμού, το δίπλωμα Sorbonne C1 ζητά από τους υποψηφίους να έχουν τις βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας και της γαλλικής κουλτούρας ανάλογες με εκείνες του γαλλικού απολυτηρίου (baccaluréat français).

Το βιβλίο μας χωρίζεται σε δύο μέρη που περιέχουν θεματικές πολιτισμού, βιογραφίες και λογοτεχνικές αναλύσεις για την συνεισφορά στη καλή προετοιμασία όλων των υποψηφίων. Το πρώτο μέρος περιέχει πληροφορίες για την Προφορική Δοκιμασία Πολιτισμού και το δεύτερο μέρος για τη Γραπτή Δοκιμασία Λογοτεχνίας.

Η Προφορική Δοκιμασία Πολιτισμού διεξάγεται μέσω αυθεντικών κειμένων τα οποία συνδέονται με διαφορετικές θεματικές προτεινόμενες από τη Σχολή Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Faculté des Lettres de Sorbonne Université). Συνεπώς, το πρώτο μέρος του « La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2019-2020) » παρουσιάζει, αρχικά, πληροφορίες για την εκπαίδευση και τη θρησκευτική κατάσταση στη Γαλλία. Έπειτα, πληροφορίες για μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στη Γαλλία και στο γαλλόφωνο κόσμο. Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες για τη γαλλοφωνία και για τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας του σήμερα.

Η προσθήκη πέντε θεματικών ενοτήτων (κάπνισμα/αλκοόλ, αθλήματα, τουρισμός, πολυγλωσσία, πρόσφυγες) με γαλλικό λεξιλόγιο που συνοδεύεται από την ελληνική μετάφραση ακολουθεί μετά τις θεματικές του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την προετοιμασία των μαθητών για την Προφορική Δοκιμασία. Οι ενότητες προέκυψαν από τα θέματα των προηγούμενων ετών.

Η Γραπτή Δοκιμασία Λογοτεχνίας γίνεται σύμφωνα με δύο λογοτεχνικά βιβλία που συνήθως ανήκουν σε διαφορετικούς αιώνες. Έτσι, το δεύτερο μέρος του « La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2019-2020) » ξεκινά με τη βιογραφία της Γεωργίας Σάνδη. Έπειτα, μας οδηγεί στην γαλλική περιοχή Μπερρύ της οποίας η ομορφιά περιγράφεται στο μυθιστόρημά « Ο Βάλτος του Διαβόλου » (La Mare au Diable). Παραδόσεις, ήθη και έθιμα αναδύονται μέσα από μία ιστορία αγάπης και ένας τόνος μυστηρίου προστίθεται με την ύπαρξη ενός βάλτου. Η λογοτεχνική ανάλυση του μυθιστορήματος γίνεται σύμφωνα με το χωρισμό των κεφαλαίων που έχει ήδη κάνει η συγγραφέας Γεωργία Σάνδη. Επομένως κάθε κεφάλαιο περιέχει την περίληψη, την παρουσίαση σχημάτων λόγου, την παρουσίαση και περιγραφή προσώπων και ερωτήσεις προερχόμενες από την ανάλυση που έχει ήδη γίνει. Εντωμεταξύ, ένας πίνακας που περιέχει τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου και ένας άλλος πίνακας που περιέχει κάποιες γαλλικές λέξεις που προέρχονται από το αυθεντικό κείμενο και που είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά βρίσκονται στο τέλος της ανάλυσής του.

Η βιογραφία του Μαρσέλ Πανιόλ μας προετοιμάζει σιγά σιγά για να τον γνωρίσουμε καλύτερα καθώς θα εξελίσσεται η ιστορία του θεατρικού του έργου « Τοπάζ » (Topaze). Ο αναγνώστης συναντά ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων των οποίων οι ζωές αλλάζουν και αναρωτιέται αν οι αλλαγές οφείλονται στα μονοπάτια της ζωής ή στην προσωπικές επιλογές. Η λογοτεχνική ανάλυση γίνεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των σκηνών που υπάρχουν. Επομένως, στο βιβλίο μας κάθε σκηνή περιλαμβάνει την περίληψη, τεχνικές, λογοτεχνικούς τόνους, σχήματα λόγου, την παρουσίαση και περιγραφή των θεατρικών προσώπων και ερωτήσεις προερχόμενες από την ανάλυση που έχει ήδη γίνει. Εντωμεταξύ, ένας πίνακας που περιέχει τα βασικά σημεία της κάθε σκηνής και ένας άλλος πίνακας που περιέχει κάποιες γαλλικές λέξεις που προέρχονται από το αυθεντικό κείμενο και που είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά βρίσκονται στο τέλος της ανάλυσής της.

Οι αναλύσεις των δύο έργων του Λογοτεχνικού προγράμματος παρουσιάζονται με ένα πολύ περιγραφικό τρόπο για να γίνουν κατανοητές από τους υποψήφιους κάθε ηλικίας.

Μετά το τέλος των αναλύσεων, υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο που περιέχει γενικές ερωτήσεις με σκοπό να προετοιμαστούν καλύτερα οι υποψήφιοι για την Γραπτή Δοκιμασία Λογοτεχνίας. Επομένως, υπάρχουν σύνολο είκοσι (20) ερωτήσεις, δηλαδή δέκα (10)για το μυθιστόρημα « Ο Βάλτος του Διαβόλου » (La Mare au Diable) και δέκα (10) για το θεατρικό έργο « Τοπάζ » (Topaze).

Ελπίζουμε το βιβλίο « La route vers Sorbonne C1 – littérature (2019-2020) » να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε μεθοδικά για την απόκτηση του διπλώματος Sorbonne C1. Να θυμάστε ότι η μάθηση της Γαλλικής Γλώσσας είναι ένα ταξίδι με αρχή αλλά χωρίς τέλος!

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.