La route vers Sorbonne B2

Στη σύγχρονη εποχή, η γνώση των ξένων γλωσσών θεωρείται ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την επικοινωνία των ανθρώπων και για την επαγγελματική εξέλιξη του καθενός. Μέσω της μάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, εκτός της μητρικής, κάθε ομιλητής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το νέο γλωσσικό κώδικα.

Στην Ελλάδα, φαίνεται ότι κάθε χρονιά η Γαλλική Γλώσσα επιλέγεται από ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων : μαθητών, φοιτητών ή ενηλίκων. Εξάλλου, πρόκειται για μία γνωστή γλώσσα σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μία εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, τα Γαλλικά είναι η έκτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Επιπλέον, είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαικής Ένωσης, της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Οργανισμού του ΟΗΕ. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Γαλλική Γλώσσα είναι συνώνυμη της υψηλής κουζίνας, του πολιτισμού και της φιλοσοφίας.

Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να μάθουν τη γαλλική γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων. Συγκεκριμένα, από το 1959 το Πανεπιστήμιο Παρίσι – Σορβόννη (Παρίσι IV) παραδίδει διπλώματα σε ξένους υποψηφίους που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το Δίπλωμα Σορβόννη Β2 είναι ένα δίπλωμα, το οποίο μετά την επιτυχία των υποψηφίων, επιβεβαιώνει τις γνώσεις τους στη Γαλλική Γλώσσα.

Έχοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας και κάνοντας συνεχή έρευνα, κατέληξα στην συγγραφή αυτού του έργου. «La Route vers Sorbonne» είναι μία σειρά βιβλίων, που θα προετοιμάσει τους υποψηφίους και θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα επιθυμητά διπλώματα.

Το βιβλίο «La Route vers Sorbonne Bβασίζεται στο επίσημο σύστημα εξετάσεων και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απαραίτητο εργαλείο, για να βοηθήσει όλους να κατανοήσουν τις απαιτήσεις αυτού του διπλώματος και να προετοιμαστούν κατάλληλα. Χωρίζεται σε τρία μέρη : το πρώτο και το δεύτερο μέρος αποτελούν την καινοτομία μας. Το πρώτο μέρος ονομάζεται «Συμβουλές και Παραδείγματα», το δεύτερο «Κεφάλαια Εξάσκησης» και το τρίτο «Προπαρασκευαστικά Τεστ». Κάθε μέρος έχει ως σκοπό, να καθοδηγήσει κατάλληλα όλους τους υποψηφίους.

Το μέρος «Συμβουλές και Παραδείγματα» είναι εκείνο, που σας παρουσιάζει συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τις δοκιμασίες του συγκεκριμένου διπλώματος : 1) Δοκιμασία Γλώσσας, 2) Δοκιμασία Γραπτής Κατανόησης, 3) Συλλογική Προφορική Δοκιμασία (Ακουστικά), 5) Ατομική Προφορική Δοκιμασία (Προφορικά). Το μέρος «Κεφάλαια Εξάσκησης» αποτελείται από δέκα κεφάλαια, τα οποία σας βοηθούν να εκτελέσετε ασκήσεις, που ανήκουν σε κάθε δοκιμασία συγκεκριμένης μορφής. Αρχικά, πριν από την έναρξη κάθε κεφαλαίου, υπάρχει ένας πίνακας με το περιεχόμενο κάθε δοκιμασίας. Πριν από τη Δοκιμασία Γλώσσας, υπάρχει θεωρία γραμματικής σχετική με τις ασκήσεις που ακολουθούν. Πριν από τη Δοκιμασία Γραπτής Κατανόησης, υπάρχει μία σελίδα αφιερωμένη στον συγγραφέα του κειμένου, που ακολουθεί.Έτσι,μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα.Μετά το τέλος αυτής της δοκιμασίας, σας παρουσιάζουμε ένα πίνακα με άγνωστες λέξεις του λογοτεχνικού κειμένου και δύο ασκήσεις για την εφαρμογή κεκτημένων γνώσεων σχετικά με το νέο λεξιλόγιο. Όσον αφορά τη Δοκιμασία της Γραπτής Έκφρασης,σας δίνουμε δύο θέματα, ένα θέμα στοχασμού και ένα θέμα φαντασίας με βοηθητικό λεξιλόγιο. Επιπλέον, πριν από Συλλογική Προφορική Δοκιμασία, υπάρχει ακόμα μία φορά, μία σελίδα αφιερωμένη στο συγγραφέα του ηχογραφημένου κειμένου, που ακολουθεί. Έπειτα, υπάρχουν τα δύο μέρη αυτής ης δοκιμασίας. Στο τέλος, η Ατομική Προφορική Δοκιμασία έχει δύο κείμενα Ηλεκτρονικού Τύπου της γαλλικής καθημερινότητας, για να πληροφορηθείτε σε πολλά θέματα. Το μέρος «Προπαρασκευαστικά Τεστ» έχει πέντε τεστ, τα οποία έχουν τη μορφή των επίσημων εξετάσεων χωρίς τεστ ή πρόσθετες πληροφορίες.

Σας προτείνουμε «La Route vers Sorbonne B2», εφόσον θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια ολοκληρωτική προετοιμασία για την επιτυχία σας σε αυτό το δίπλωμα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, το πρώτο μέρος σας παρουσιάζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες ως προς τις δοκιμασίες με πολλά παραδείγματα. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος, υπάρχει πληθώρα κειμένων για τις δοκιμασίες της Γλώσσας, της Γραπτής Κατανόησης και της Συλλογικής Προφορικής. Τα κείμενα είναι λογοτεχνικά, από το Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή της Γαλλικής και ξένης λογοτεχνίας. Η Δοκιμασία Γλώσσας, επίσης, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε νε μελετήσετε τα γραμματικά φαινόμενα με βαθμό δυσκολίας. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε, ότι οι ασκήσεις κάποιων δοκιμασιών είναι εμπλουτισμένες με συγκεκριμένες συμβουλές, που συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Το τρίτο μέρος θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο, που δίνεται, για να καταφέρετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις των δοκιμασιών.Στο τέλος του βιβλίου, θα βρείτε ένα πίνακα, που περιλαμβάνει τον σχηματισμό χρόνων σε όλες τις εγκλίσεις με παραδείγματα.

Κλείνοντας, ελπίζουμε ότι αυτό το βιβλίο θα σας είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας. Να θυμάστε ότι η μάθηση της Γαλλικής Γλώσσας είναι ένα ταξίδι με αρχή αλλά χωρίς τέλος.

Το βιβλίο μας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Το βιβλίο του καθηγητή μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν καθώς επίσης και τα ακουστικά που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σε περίπτωση που το cd σας δεν δουλεύει ή χάθηκε.

Το βιβλίο του καθηγητή
Tα ακουστικά των Kεφαλαίων σε μορφή .zip
Κεφάλαια 1 και 2
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Κεφάλαια 3 και 4
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Κεφάλαια 5 και 6
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Κεφάλαια 7 και 8
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Κεφάλαιο 9
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Κεφάλαιο 10
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Τα ακουστικά των Tεστ σε μορφή .zip
Τεστ 1 και 2
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Τεστ 3 και 4
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.
Τεστ 5
Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε.

Leave a Comment

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.