Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα www.ruesavoir.com (εφεξής: ‘Διαδικτυακός Τόπος’) είναι ιδιοκτησία της Εύης Μαρκουίζου (εφεξής: ‘Ιδιοκτήτρια’). Η Ιδιοκτήτρια θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής: ‘Χρήστες’) για το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Θα ήθελε, επίσης, να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των Χρηστών καθώς τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας. Η Ιδιοκτήτρια ακολουθεί πλήρως τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας.
Διαβάζοντας παρακάτω θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους, προστασία και ασφάλεια) και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
  Η εγγραφή των Χρηστών στον Διαδικτυακό Τόπο είναι υποχρεωτική για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, την απόκτηση τηλεφορτώσιμου υλικού (downloads) και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και/ή σε έρευνες. Ο Χρήστης καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα χρήστη (δικής του επιλογής) και κωδικό χρήστη (δικής του επιλογής) ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Αν δεν επιθυμεί να τα συμπληρώσει, τότε δεν πραγματοποιείται η εγγραφή του στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν έχει τα δικαιώματα του εγγεγραμμένου Χρήστη.
  Με την εγγραφή τους στον Διαδικτυακό Τόπο, οι Χρήστες αποδέχονται, έχοντας δώσει την ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που θα τους παρέχουμε μέσω ενημερωτικών δελτίων.
 • ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΙ
  Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου, τα οποία παρέχονται από τους ίδιους ή από συνδεδεμένες εφαρμογές, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς :

  • να λαμβάνουν οι Χρήστες ενημερωτικά δελτία σχετικά με το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και/ή σε έρευνες, την πρόσκλησή τους σε διάφορες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, την ύπαρξη τηλεφορτώσιμου υλικού (downloads).
  • να είναι δυνατή η διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και της κάθε επικοινωνίας.
  • να είναι δυνατή η διαχείριση των όποιων συνδεδεμένων εφαρμογών.
  • να είναι δυνατή η πραγματοποίηση στατιστικής έρευνας από την Ιδιοκτήτρια του Διαδικτυακού Τόπου και/ή από τρίτους χωρίς εκείνοι να μπορούν να κάνουν την ταυτοποίηση του Χρήστη από τα προσωπικά του δεδομένα.
 • Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ:
  • δεν θα ανακοινώσει και/ή δε θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου εκτός αν έχει την ρητή συγκατάθεση τους για να το πράξει και/ή εκτός αν αυτό επιβάλλεται λόγω κατάστασης που υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τους κανόνες δικαίου που ορίζονται από τον νόμο.
  • δεν θα ανταλλάξει έναντι χρημάτων τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και/ή δε θα τα νοικιάσει σε άλλα πρόσωπα.
  • επιφυλάσσεται το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τεχνικές υπηρεσίες αν υπάρξει λόγος βελτίωσης της παροχής του Διαδικτυακού Τόπου, σε υπηρεσίες στατιστικής έρευνας και/ή σε συνεργάτες της εφόσον έχει βεβαιωθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι εφαρμόζουν παράλληλη πολιτική με αυτή του Διαδικτυακού Τόπου.
  • λαμβάνει όλα τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα ασφαλείας (Κ.Τ.Ο.Μ.) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους (ασφαλές λογισμικό, ψευδωνυμοποίηση, φυσική προστασία, κρυπτογράφηση).
  • θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε πιθανό περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • και οι συνεργάτες της διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
   συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Η Ιδιοκτήτρια έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους Χρήστες διατηρώντας αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου. Η λήψη των Κατάλληλων Τεχνικών και Οργανωτικών Μέτρων ασφαλείας (Κ.Τ.Ο.Μ.) εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από κάθε παραποίηση, κλοπή, απώλεια και/ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.
  Η Παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει αν συνδεθείτε μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σε κάποιο άλλη ιστοσελίδα και/ή πηγή του Διαδικτύου. Επομένως, σας προτρέπουμε να διαβάζετε στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε ιστοσελίδας και/ή πηγής του Διαδικτύου όπου κάνετε πλοήγηση. Κάθε Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα και/ή πηγή του Διαδικτύου που επιθυμεί γνωρίζοντας τους κινδύνους και χωρίς να μπορεί να θεωρήσει υπεύθυνη την Ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου Διαδικτυακού Τόπου για την μετάδοση των προσωπικών του δεδομένων στο Διαδίκτυο.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επεξεργασία τους αφού οι Χρήστες έχουν δώσει την ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή τους.
  Μπορείτε, ωστόσο, να καταργήσετε το λογαριασμό σας ή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
  Η Ιδιοκτήτρια αυτού του Διαδικτυακού Τόπου ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει τη δυνατότητα, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του GDPR, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται:

  • το δικαίωμα ενημέρωσης.
  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • το δικαίωμα επικαιροποίησης (διόρθωσης) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
  • το δικαίωμα εναντίωσης: Αν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός και αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που υπερισχύουν της εναντίωσης.
  • το δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε δώσει.

 

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει το πλαίσιο του GDPR και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου απευθυνόμενοι προς τούτο στην Ιδιοκτήτρια του Διαδικτυακού Τόπου και/ή στους συνεργάτες της γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@ruesavoir.com. Περίπου ένα (1) μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας θα σας απαντήσουμε αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός σας και/ή των αιτημάτων σας.

Αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ότι δεν τηρούμε τον υπάρχοντα νόμο και/ή αν δεν σας ικανοποιεί η αιτιολογία της απάντησης που λάβατε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας και/ή των αιτημάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.