Συστήματα Εξετάσεων

Στην Ελλάδα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων επιλέγουν να μάθουν τη Γαλλική Γλώσσα, δεδομένου ότι η χώρα μας είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας από το 2004. Οι γνώσεις τους πιστοποιούνται μέσω εξετάσεων, οι οποίες τους παρέχουν διπλώματα, που αντιστοιχούν στο επίπεδο των γνώσεων τους. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διπλωμάτων, που προέρχονται από δύο διαφορετικούς φορείς, από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ή από το Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών.Πιο αναλυτικά:

  • Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, αφού εγγραφεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ή στα παραρτήματά του στην υπόλοιπη Ελλάδα.Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο και το πρόγραμμά τους ανακοινώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.Τα διπλώματα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και πρόκειται για τα εξής: Sorbonne B1, Sorbonne B2, Sorbonne C1 – Sorbonne C1 Λογοτεχνία, Sorbonne C2
  • Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων, που παρέχονται από το Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών, αφού εγγραφεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ή στα παραρτήματά του στην υπόλοιπη Ελλάδα.Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο και το πρόγραμμά τους ανακοινώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Τα διπλώματα του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικών Σπουδών είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και πρόκειται για τα εξής: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2

Εκτός από την παροχή διεθνών αναγνωρισμένων διπλωμάτων, το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να επιλέξουν τη Γαλλική Γλώσσα ως ειδικό μάθημα στη διεξαγωγή Πανελλαδικών Εξετάσεων ή να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας. Πιο αναλυτικά:

  • Οι υποψήφιοι επιλέγουν το ειδικό μάθημα «Γαλλικά» για την εισαγωγή τους σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης και συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που διεξάγονται μία φορά το χρόνο και η ημερομηνία τους ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, γίνονται δεκτοί από τη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τις Σχολές Δημοσιογραφίας, τη Σχολή Ευρωπαϊκών Σπουδών, τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.ά.
  • Η χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όμως, τα συγκεκριμένα ποστοποιητικά δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, αλλά μόνο στον Ελλαδικό χώρο και αφορούν το Δημόσιο Τομέα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις, που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο. Ο τρόπος εγγραφής και οι ημερομηνίες εξετάσεων ανακοινώνονται από το συγκεκριμένο υπουργείο.

Η απόκτηση κάθε διπλώματος ή η εισαγωγή σε κάποιο Πανεπιστήμιο απαιτεί από τους υποψηφίους να έχουν επιμονή και υπομονή. Ταυτόχρονα, όμως, η μάθηση της Γαλλικής Γλώσσας προσφέρει ένα συνεχές ταξίδι για την απόκτηση της γνώσης με αρχή αλλά χωρίς τέλος!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ή από το Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών, πατήστε παρακάτω :

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.