Εκπαίδευση

Κατά την πάροδο των ετών, φιλόσοφοι διαφορετικής καταγωγής δίνουν τους δικούς τους ορισμούς για την εκπαίδευση γράφοντας βιβλία ή συμμετέχοντας σε συζητήσεις. Τα λόγια τους εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους και επηρεάζουν τη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Ο Πλούταρχος λέει ότι η εκπαίδευση είναι ένας θησαυρός, ενώ ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι τρία πράγματα χρειάζεται η εκπαίδευση: τη φύση, τη μάθηση και την άσκηση. Ο Ζάν-Ζάκ Ρουσσό, στο έργο του «Αιμίλιος», αναφέρει: «Κάνουμε μεγάλο θέμα την αναζήτηση καλύτερων μεθόδων, για να μάθουμε να διαβάζουμε … Ένα μέσο πιο σίγουρο από εκείνες και το οποίο πάντα ξεχνάμε, είναι η επιθυμία να μάθουμε. Δώστε στο παιδί αυτή την επιθυμία … κάθε μέθοδος θα του είναι καλή». Ο Ζοζέφ Ζουμπέρ στο έργο του «Σκέψεις» αναφέρει: «Τα παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερο από πρότυπα παρά από  κριτική». Σύμφωνα με τα σύγχρονα λεξικά «εκπαίδευση» είναι η απαραίτητη διαδικασία για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξιών ή η μάθηση και η ανάπτυξη των φυσικών, ψυχικών και διανοητικών ικανοτήτων.

Η λέξη «εκπαίδευση» μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως αλλά, γενικά, πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα αποκτήσουμε γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με την κοινωνία. Επιπλέον, η αντίληψη και η κριτική μας σκέψη αναπτύσσονται, ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται, η προσωπικότητά μας εξελίσσεται. Η εκπαίδευση του κάθε ανθρώπου ξεκινά από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος, συνεχίζει κατά τη διάρκεια της σχολικής του πορείας μέσω των δασκάλων, των καθηγητών και του φιλικού περιβάλλοντος. Δεν σταματά, όμως, εκεί καθώς ο άνθρωπος εκπαιδεύεται στον επαγγελματικό χώρο και γενικότερα στην κοινωνία, η οποία, αν αλλάξει, τότε επιφέρει εκπαιδευτικούς μετασχηματισμούς.

Η ομάδα Rue Savoir θα προσπαθεί μέσω της υποενότητας «Συστήματα Εξετάσεων» να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ως προς τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας και την απόκτηση διπλωμάτων. Επιπλέον, θα δίνονται συμβουλές για τον τρόπο διδασκαλίας ποικίλων θεματικών ενοτήτων με βάση την προσωπική μας εμπειρία και τις απόψεις ή μελέτες διαφόρων παιδαγωγών στην υποενότητα «Διδασκαλία». Εξάλλου, στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη διάδοση της γνώσης, σεβόμενοι τις ανάγκες των μαθητών, τη δουλειά των καθηγητών και ακολουθώντας της απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ας προσπαθήσουμε, όλοι οι καθηγητές, να μεταδώσουμε στα παιδιά τις γνώσεις μας, χωρίς να είμαστε απόλυτοι και αδιάλλακτοι. Ταυτόχρονα, ας τα ακούμε, όταν μας μιλούν, δεδομένου ότι μέσω εκείνων μπορούμε να διδαχθούμε, να διορθωθούμε και να βελτιωθούμε.

Για την ευκολότερη περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αυτή η ενότητα χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.