Κουζίνα

Rue Savoir - Cuisine Image

«Ουδέν ο μάγειρος του ποιητού διαφέρει, ο νούς γαρ εστίν εκατέρω τούτων τέχνη»

(Ο μάγειρας δεν διαφέρει από τον ποιητή, διότι η τέχνη του καθενός από τους δύο είναι το μυαλό)

-«Δειπνοσοφισταί», Αθήναιος

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.