Χρόνος: Passé Récent

Ο χρόνος Passé récent είναι ο περιφραστικός χρόνος, που εντυπωσιάζει τους μαθητές λόγω του τρόπου σχηματισμού του και τους προκαλεί γέλιο, όταν κάνουν την ακριβή μετάφρασή του στην Ελληνική Γλώσσα. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα, ως καθηγητές να παρουσιάσουμε ένα αστείο κατά κάποιο τρόπο μάθημα και να βοηθήσουμε στη γρήγορη αφομείωση κανόνων. Συνήθως ο αριθμός και η ηλικία των μαθητών μας, καθορίζουν τις ώρες διδασκαλίας του χρόνου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μάθημά μας χρειάζεται να είναι κατανοητό και σε καμία περίπτωση κουραστικό. Θεωρείται ότι το μάθημά μας είναι…

Read More