Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur antérieur

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur antérieur δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να θυμηθούν τον σχηματισμό του χρόνου Futur simple και παράλληλα να λύσουν τις όποιες απορίες. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Συντελεσμένο Μέλλοντα.

Αν έχουμε ήδη διδάξει το χρόνο Futur simple, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τί ακριβώς θυμούνται οι μαθητές μας και μαζί να καταλήξουμε στους κανόνες σχηματισμού του νέου χρόνου. Χρειάζεται να είμαστε αρκετά επινοητικοί για να καταφέρουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποφύγουμε κάθε σχόλιο που θα μαρτυρά τη πλήξη τους. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ετοιμάσουμε ένα μάθημα το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε επανάληψη το χρόνο Futur simple και τα βοηθητικά ρήματα «être» και «avoir». Για το σωστό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνουμε υπόψιν μας πάντα τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών.

Ξεκινάμε, λοιπόν, το μάθημα μας χρησιμοποιώντας το βιβλίο γραμματικής που έχουμε επιλέξει ή με πίνακες που έχουμε ήδη προετοιμάσει δίνοντας έμφαση στα σημαντικά σημεία. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, κάποιο γαλλικό τραγούδι, κάποια τοπική ιστορία από γαλλική πόλη ή γενικότερο ένα άρθρο της γαλλικής επικαιρότητας. Θα έχουμε ήδη σημειώσει με χρώματα τα ρήματα του κειμένου που βρίσκονται σε Futur simple και σε Futur antérieur και μέσω της παρατήρησης θα κάνουμε επανάληψη και παράλληλα παρουσίαση του νέου χρόνου.

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές μας τον σχηματισμό της μετοχής αορίστου (participe passé), αφού μας είναι απαραίτητη για το νέο χρόνο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Τρίτη Συζυγία (3ème groupe) υπενθυμίζοντας ότι συνήθως τα ρήματα της έχουν διαφορετικές μετοχές. Ένας τρόπος για να κάνουμε επανάληψη μετοχών είναι να επιλέξουμε κάποια ρήματα από το υλικό που θα τους έχουμε δώσει και να ζητάμε τη μετοχή τους. Επιπλέον, αναγράφουμε τα βοηθητικά ρήματα « être » και « avoir » στο χρόνο Futur simple και εξηγούμε αναλυτικά τον σχηματισμό του χρόνου Futur antérieur. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση του χρόνου στη χρονική ακολουθία, δηλαδή στο μέλλον και με την αναφορά των περιπτώσεων χρήσης του.

Έπειτα, αναγράφουμε στον πίνακα την κλίση ενός ρήματος (θα ήταν προτιμώτερο ένα από κάθε συζυγία) σε όλα τα πρόσωπα κατάφασης (affirmation), άρνησης (négation) και ερώτησης (interrogation) για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον σχηματισμό του χρόνου. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε χρωματιστές κιμωλίες ή χρωματιστούς μαρκαδόρους για την υπογράμμιση των διαφορών όταν το ρήμα κλίνεται με το βοηθητικό «avoir» ή με το βοηθητικό «être».

Παρουσιάζουμε, επίσης, φράσεις και επιρρήματα, που χρησιμοποιούνται με το χρόνο Futur antérieur (demain, après-demain, prochain etc.). Θα ήταν καλό να δίνουμε τις ελληνικές σημασίες των χρονικών λέξεων και αρκετά παραδείγματα, για να μπορέσουν οι μαθητές μας να κατανοήσουν πλήρως τη χρήση τους.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Futur antérieur να πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά μαθήματα αν υπάρχει η δυνατότητα. Έτσι, οι μαθητές θα καταφέρουν να φθάσουν στην αφομοίωσή του μέσω αρκετών ασκήσεων και εμείς θα καλύψουμε τις απορίες όλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά το πέρας του, η πραγματοποίηση και η ανάθεση ασκήσεων είναι απαραίτητες.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Futur antérieur, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  • Παραδείγματα
  • Αναφορά στον σχηματισμό του χρόνου Futur simple
  • Αναφορά στον σχηματισμό της μετοχής αορίστου
  • Κλίση των βοηθητικών ρημάτων «être» και «avoir» σε Futur simple
  • Τοποθέτηση του χρόνου στη χρονική ακολουθία
  • Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου
  • Κλίση ρημάτων σε Futur antérieur
  • Παρουσίαση χρονικών επιρρημάτων και φράσεων
  • Ασκήσεις

 Σας παρέχουμε πίνακες με την κλίση τριών ρημάτων (ένα για κάθε συζυγία) στο χρόνο Futur antérieur και ασκήσεις, θέλοντας να διευκολύνουμε το μάθημά σας. Για τους πίνακες και τις ασκήσεις πατήστε εδώ.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.