Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Plus-que-parfait

Ο χρόνος με τη δύσκολη προφορά, τη περίεργη γραφή που προκαλεί αρκετά συχνά την περιέργεια των μαθητών. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τον βλέπουν σε κάποιο βιβλίο και αναρωτιούνται πότε χρησιμοποιείται, αν είναι εύκολος, γιατί η ονομασία του είναι τόσο μεγάλη!

Αν έχουμε διδάξει τους χρόνους Passé composé και Imparfait τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου χρόνου. Αρκεί να είμαστε επινοητικοί, ώστε να σχεδιάσουμε ένα μάθημα που δε θα είναι βαρετό και οι μαθητές δε θα ρωτούν «Σε πόση ώρα σχολάμε;». Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ετοιμάσουμε ένα μάθημα το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε επανάληψη των παραπάνω χρόνων και των βοηθητικών ρημάτων « être » και « avoir ».

Πώς θα καταφέρουμε, όμως, να σχεδιάσουμε ένα μάθημα που θα είναι επαναληπτικό και παράλληλα θα παρουσιάζει καινούργιο χρόνο; Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο άρθρο, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών μας, το οποίο να περιέχει τους χρόνους που μας ενδιαφέρουν και να το αναλύσουμε μαζί τους. Εκτός από κάποιο άρθρο θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε στίχους ενός γαλλικού τραγουδιού, ένα λογοτεχνικό απόσπασμα ή ένα ποίημα. Μέσω της παρατήρησης οι μαθητές θα θυμηθούν τους προηγούμενους χρόνους και έπειτα θα μας βοηθήσουν στη διατύπωση νέων κανόνων που θα αφορούν το χρόνο Plusque-parfait.

Παράλληλα τους υπενθυμίζουμε τον σχηματισμό της μετοχής αορίστου (participe passé), αφού μας είναι απαραίτητη για το νέο χρόνο. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Τρίτη Συζυγία (3èmegroupe) υπενθυμίζοντας ότι συνήθως τα ρήματα έχουν διαφορετικές μετοχές. Ένας τρόπος για να κάνουμε επανάληψη μετοχών είναι να επιλέξουμε κάποια ρήματα από το υλικό που θα τους έχουμε δώσει και να ζητάμε τη μετοχή τους.

Έπειτα τοποθετούμε το χρόνο στη χρονική ακολουθία δηλαδή στο παρελθόν και αναφέρουμε πότε χρησιμοποιείται. Επιπλέον, τονίζουμε ότι δείχνει μια πράξη πριν από κάποια άλλη στο παρελθόν και αν θέλουμε να τον αντιστοιχίσουμε με κάποιον από τους ελληνικούς χρόνους, αναφέρουμε ότι αντιστοιχεί στον Υπερσυντέλικο.

Αναγράφουμε στον πίνακα την κλίση ενός ρήματος (συνίσταται ένα από κάθε συζυγία) σε όλα τα πρόσωπα κατάφασης (affirmation), άρνησης (négation) και ερώτησης (interrogation) για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν το σχηματισμό του. Δεν ξεχνάμε να τονίσουμε ότι ο χρόνος σχηματίζεται με τα βοηθητικά «être» και «avoir» που κλίνονται στο χρόνο Imparfait και με τη συμφωνία μετοχής. Για να κινήσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών μας, θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να κάνουν σύγκριση ανάμεσα στον σχηματισμό του χρόνου Plusque-parfait και τον σχηματισμό του χρόνου Passé composé. Αν ανακαλύψουν τις διαφορές ανάμεσα στους δύο χρόνους αλλά και τα κοινά σημεία τους, τότε η αφομείωση του σχηματισμού του νέου χρόνου θα είναι γρηγορότερη.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Plusque-parfait να πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο μαθήματα για να έχουν την ευκαρία να κατανοήσουν πλήρως το σχηματισμό του και τη χρήση του. Δεδομένου ότι παράλληλα θα χρειαστεί να αναφερθούμε στο χρόνους Passé composé και Imparfait, στα βοηθητικά ρήματα «être» και «avoir» και στο σχηματισμό της μετοχής αορίστου (participe passé), χρειάζεται το μάθημά μας να θυμίζει περισσότερο ένα τρόπο μέσω του οποίου αναζητάμε τα κομμάτια για να φτιάξουμε ένα παζλ. Έτσι, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με περισσότερη προσοχή και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να φτιάξουμε το δικό μας παζλ, που θα δείχνει όλα τα παραπάνω στοιχεία!

Θα προτείναμε, τέλος, την πραγματοποιήση και την ανάθεση ασκήσεων τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και μετά το πέρας του. Οι ασκήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το νέο χρόνο ή ακόμα και παραδείγματα με τους χρόνους Passé composé και Imparfait.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Imparfait, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Παρουσίαση παραδειγμάτων και σχολιασμό
  2. Αναφορά στον σχηματισμό των χρόνων Passé composé και Imparfait
  3. Αναφορά στον σχηματισμό της μετοχής αορίστου
  4. Τοποθέτηση του χρόνου στη χρονική ακολουθία
  5.   Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου
  6. Κλίση των βοηθητικών ρημάτων « être » και « avoir » σε Imparfait
  7. Αναγραφή ρημάτων με το σχηματισμό του χρόνου Imparfait
  8. Ασκήσεις

Για να διευκολύνουμε το μάθημά σας, σας παρέχουμε πίνακες με την κλίση των βοηθητικών ρημάτων «être» και «avoir» στο χρόνο Plusque-parfait και με την κλίση τριων ρημάτων (ένα για τη κάθε συζυγία) στον ίδιο χρόνο καθώς και ασκήσεις.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.