Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Imparfait

Ο χρόνος Imparfait θεωρείται ως ένας από τους ευκολότερους χρόνους της Γαλλικής Γλώσσας. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Παρατατικό. Πώς, όμως, θα τον διδάξουμε χωρίς να γίνουμε κουραστικοί λέγοντας απλά κανόνες ή εξαιρέσεις;
Αρχικά, ο τρόπος διδασκαλίας καθορίζεται από την ευρηματικότητα του κάθε καθηγητή και από τη θέληση του να πραγματοποιήσει ένα μάθημα που δε θα θυμίζει σε τίποτα μαθήματα παλαιότερων ετών, όπου ο διδάσκων έλεγε:«Σημειώστε κανόνας Α, κανόνας Β…». Για το σωστό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνουμε υπόψιν μας τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών.
Για να πραγματοποιήσουμε το μάθημα μας, χρειαζόμαστε το υλικό που παρέχεται στο βιβλίο γραμματικής, που έχουμε επιλέξει ή κάποιο υλικό που έχουμε προετοιμάσει οι ίδιοι. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε κάνει την αναζήτησή μας σε κάποιο εκπαιδευτικό ιστότοπο ή έχουμε σχεδιάσει οι ίδιοι πίνακες με τις περιπτώσεις χρήσεις του συγκεκριμένου χρόνου ή με τις καταλήξεις του.
Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία του χρόνου Imparfait δίνοντας στους μαθητές μας τους στίχους ενός γαλλικού τραγουδιού, που θα είναι γραμμένοι δύο φορές, δηλαδή τα ρήματα θα είναι στο χρόνο Présent simple και στο χρόνο Imparfait. Μέσω της παρατήρησης θα ανακαλύψουν τις διαφορές στις καταλήξεις και με αυτό το τρόπο θα μπορέσουμε να τους παρουσιάσουμε το σχηματισμό του χρόνου Imparfait, αναφέροντας ότι είναι ο ίδιος για όλες τις συζυγίες ρημάτων. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε σε ποιο σημείο της χρονικής ακολουθίας ανήκει, δηλαδή στο παρελθόν και θα τονίσουμε το γεγονός ότι το χαρακτηριστικό του είναι η διάρκεια.
Αναγράφουμε στον πίνακα την κλίση ενός ρήματος (θα ήταν προτιμώτερο ένα από κάθε συζυγία) σε όλα τα πρόσωπα κατάφασης (affirmation), άρνησης (négation) και ερώτησης (interrogation) για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον σχηματισμό του χρόνου. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε χρωματιστές κιμωλίες ή χρωματιστούς μαρκαδόρους για την υπογράμμιση των καταλήξεων. Μελέτες δείχνουν ότι το χρώμα κάνει πιο ευχάριστο το μάθημα και αποτυπώνονται ευκολότερα οι καταλήξεις.
Παρουσιάζουμε, επίσης, φράσεις και επιρρήματα, που χρησιμοποιούνται με το χρόνο Imparfait (tous les jours, d’habitude, autrefois etc.). Θα ήταν καλό να δίνουμε τις ελληνικές σημασίες των χρονικών λέξεων και να δίνουμε αρκετά παραδείγματα, για να μπορέσουν οι μαθητές μας να κατανοήσουν πλήρως τη χρήση τους.
Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Imparfait να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά μαθήματα. Έτσι, οι μαθητές θα καταφέρουν να φθάσουν στην αφομείωσή του μέσω αρκετών ασκήσεων και εμείς θα καλύψουμε τις απορίες όλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά το πέρας του, η πραγματοποιήση και η ανάθεση ασκήσεων είναι απαραίτητες.
Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Imparfait, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Παραδείγματα
  2. Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου
  3. Τοποθέτηση του χρόνου στη χρονική ακολουθία
  4. Κλίση ρημάτων σε Imparfait
  5. Παρουσίαση χρονικών επιρρημάτων και φράσεων
  6. Ασκήσεις

Σας παρέχουμε πίνακες με την κλίση τριών ρημάτων (ένα για κάθε συζυγία) στο χρόνο Imparfait και ασκήσεις, θέλοντας να διευκολύνουμε το μάθημά σας.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.