Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Passé Récent

Ο χρόνος Passé récent είναι ο περιφραστικός χρόνος, που εντυπωσιάζει τους μαθητές λόγω του τρόπου σχηματισμού του και τους προκαλεί γέλιο, όταν κάνουν την ακριβή μετάφρασή του στην Ελληνική Γλώσσα. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα, ως καθηγητές να παρουσιάσουμε ένα αστείο κατά κάποιο τρόπο μάθημα και να βοηθήσουμε στη γρήγορη αφομείωση κανόνων.

Συνήθως ο αριθμός και η ηλικία των μαθητών μας, καθορίζουν τις ώρες διδασκαλίας του χρόνου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μάθημά μας χρειάζεται να είναι κατανοητό και σε καμία περίπτωση κουραστικό. Θεωρείται ότι το μάθημά μας είναι επιτυχές, όταν οι μαθητές λένε στο τέλος του μαθήματος : «Πότε πέρασε η ώρα;»

Ξεκινάμε το μάθημά μας αναγράφοντας δύο παραδείγματα, εκ των οποίων το ένα θα περιέχει το ρήμα «venir» με την ερμηνεία «έρχομαι» από και η αλλή το ίδιο ρήμα, όμως, ως ημιβοηθητικό για το σχηματισμό του χρόνου μας. Μέσω της παρατήρησης, θα οδηγήσουμε τους μαθητές στον τρόπο σχηματισμού του Passé récent και κλίνουμε αρχικά το ρήμα « venir » σε Présent simple για λόγους υπενθύμισης. Συνεχίζουμε τοποθετώντας το χρόνο στη χρονική ακολουθία, δηλαδή στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στο σημείο, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν διευκρινίζοντας ότι ο χρόνος δείχνει μια πράξη, που μόλις ολοκληρώθηκε. Δίνουμε την ελληνική ερμηνεία και τονίζουμε ότι ο σχηματισμός του Passé récent είναι πάντα ίδιος για όλες τις συζυγίες ρημάτων. Αναγράφουμε στον πίνακα κάποιο ρήμα σε όλα τα πρόσωπα κατάφασης (affirmation), άρνησης (négation) και ερώτησης (interrogation) του χρόνου για να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές επηρεάζουν το ρήμα « venir ». Αποσαφηνίζουμε ότι πάντα ακολουθεί η πρόθεση « de/d’ » και το ρήμα μας σε απαρεμφατικό τύπο χωρίς να δέχονται κάποια αλλαγή. Θα ήταν καλό να δίνουμε αρκετά παραδείγματα, για να μπορέσουν οι μαθητές μας να κατανοήσουν πλήρως το χρόνο.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Passé récent να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά μαθήματα. Έτσι, οι μαθητές θα καταφέρουν να φθάσουν στην αφομείωσή του μέσω αρκετών ασκήσεων και εμείς θα καλύψουμε τις απορίες όλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά το πέρας του, η πραγματοποιήση και η ανάθεση ασκήσεων είναι απαραίτητες.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Passé récent, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

  1. Παραδείγματα
  2. Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου Passé récent
  3. Τοποθέτηση του χρόνου Passé récent στη χρονική ακολουθία
  4. Κλίση του ρήματος « venir » σε Présent simple
  5. Κλίση ρημάτων σε Passé récent
  6. Ασκήσεις

Σας παραθέτουμε ασκήσεις με το χρόνο Passé récent θέλοντας να διευκολύνουμε, όσο γίνεται, το μάθημά σας.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.