Υλικό Πανελληνίων Εξετάσεων 

Σχηματισμός θηλυκού γένους επιθέτων

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Γαλλικά» χωρίζεται σε τρία μέρη, καθένα από το οποίο χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Η πρώτη άσκηση (Β1) της Γλωσσικής Επίγνωσης (Β) έχει την ίδια μορφή αλλά διαφορετικό ζητούμενο σύμφωνα με τα θέματα των ετών 2010-2012. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία με τη μελέτη του θηλυκού γένους των επιθέτων. Επομένως, αν ζητηθεί η συμπλήρωση κενών κάνοντας τις απαιτούμενες αλλαγές στα επίθετα, που δίνονται και το παράδειγμα σχετίζεται με το θηλυκό γένος του επιθέτου, τότε θα πραγματοποιηθεί η επιτυχής συμπλήρωση των κενών.

Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε σωστά τους μαθητές μας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή τη διδασκαλία Σχηματισμού Θηλυκού Γένους Επιθέτων, ακόμα και αν ισχυρίζονται ότι τον γνωρίζουν. Επιλέγουμε να διδάξουμε μέσω ενός βιβλίου γραμματικής, που θα περιέχει αρκετές ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση και φροντίζουμε οι σημειώσεις μας να είναι τόσο αναλυτικές, ώστε να μη δημιουργούν επιπλέον απορίες.

Ξεκινάμε παρουσιάζοντας το σχηματισμό του Θηλυκού Γένους μέσω του βασικού κανόνα, ότι δηλαδή προσθέτουμε το γράμμα e στο αρσενικό γένος. Θα ήταν προτιμώτερο να παρουσιάζουμε παραδείγματα (excellent excellente, grand grande, petit petite) και ο μαθητής να λέει αυτό που παρατηρεί. Με αυτό τον τρόπο συμμετέχει ο ίδιος στη διδασκαλία και σε περίπτωση, που ήδη γνωρίζει τον σχηματισμό, η υπενθύμιση οδηγεί στην καλύτερη απομημόνευση. Έπειτα συνεχίζουμε με τις ειδικές περιπτώσεις επιθέτων όπως αυτά που είναι ίδια στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος (formidable formidable) και αυτά που έχουν διαφορετικές καταλήξεις (curieux curieuse, supérieur supérieure, sportif sportive).

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας μέσω των παραδειγμάτων, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε, αν ο μαθητής τα έχει κατανοήσει. Σε αυτή την περίπτωση θέτουμε παραδείγματα μέσω του προφορικού λόγου και αν παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, αμέσως δίνουμε περαιτέρω σημειώσεις. Έπειτα, αναθέτουμε τη λύση ασκήσεων με πολλαπλά παραδείγματα, με σκοπό να βοηθήσουμε το μαθητή όχι απλά να μάθει τους κανόνες αλλά να αναπτύξει την ικανότητα εφαρμογής τους.

Όταν είμαστε πλέον σίγουροι ότι η κατανόηση και η απομνημόνευση των κανόνων έχουν γίνει, τότε παρουσιάζουμε ασκήσεις ανάλογου τύπου με εκείνες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σας παραθέτουμε, λοιπόν ασκήσεις (η εκφώνηση δεν περιέχει παράδειγμα) της Γλωσσικής Επίγνωσης, των οποίων το ζητούμενο είναι να βρει ο μαθητής τη θέση του κάθε επιθέτου και έπειτα να πραγματοποιήσει τη μετατροπή του στο θηλυκό γένος.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε αναλυτικό πίνακα με το Σχηματισμό Θηλυκού Γένους Επιθέτων, μπορείτε να τον βρείτε στο βιβλίο μας « La route vers Sorbonne B2 ».

[download id=»9052″]

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.