Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιλέγουν το ειδικό μάθημα «Γαλλικά», πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τη σύνταξη, τη γραμματική και λεξιλόγιο της Γαλλκής Γλώσσας. Συνίσταται να κατέχουν κάποιο δίπλωμα της Γαλλικής Γλώσσας, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση του ειδικού μαθήματος Γαλλικά διάρκειας τριων ωρών. Η εξέταση δεν περιλαμβάνει κείμενα ακουστικής κατανόησης ή προφορικής παραγωγής αλλά περιέχει μόνο ένα κείμενο, που προορίζεται για κατανόηση του γραπτού λόγου μέσω ερωτήσεων. Ακολουθούν ασκήσεις σχετικά με τη γλωσσική επίγνωση και η εξέταση ολοκληρώνεται με την εκφώνηση του θέματος, που δίνεται για παραγωγή γραπτού λόγου. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της συγκεκριμένης εξέτασης.

Η εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη, μεταξύ των οποίων το πρώτο οναμάζεται ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Α) και αποτελείται από ένα κείμενο και ερωτήσεις. Το κείμενο είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα και αναπτύσσει κάποιο θέμα της Γαλλικής επικαιρότητας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε δύο ασκήσεις, που σχετίζονται με την κατανόηση του κειμένου. Η πρώτη άσκηση (Α1) αποτελείται από τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης, των οποίων οι απαντήσεις προέρχονται από το κείμενο και ο υποψήφιος πρέπει να τις αναπτύξει με δικά του λόγια (πχ. Σε ποιον απευθύνεται αυτό το κέιμενο;). Κάθε απάντηση πρέπει να αποτελείται από είκοσι λέξεις. Η δεύτερη άσκηση (Α2) αφορά πάλι στην κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου, αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένα, η άσκηση περιέχει έξι ερωτήσεις με τρεις πιθανές απαντήσεις (Α, Β, Γ) εκ των οποίων μόνο μία είναι σωστή.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης ονομάζεται ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ (Β) και αποτελείται από τρεις ασκήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη Γραμματική και την Σύνταξη της Γαλλικής Γλώσσας. Οι προτάσεις των ασκήσεων δεν προέρχονται από το κείμενο της Κατανόησης Γραπτού Λόγου. Η πρώτη άσκηση (Β1) δίνει επτά λέξεις της ίδιας μορφής (ουσιαστικά, επίθετα κλπ.) και πέντε προτάσεις. Ο υποψήφιος καλείται να κάνει αλλαγές στις λέξεις, σύμφωνα με παράδειγμα που δίνεται και να συμπληρώσει τα κενά των προτάσεων. Οι λέξεις δεν αναταποκρίνονται στην σειρά των προτάσεων και από τις επτά, η μία χρησιμοποιείται ήδη στο παράδειγμα και η άλλη δεν ταιριάζει. Η δεύτερη άσκηση (Β2) αποτελείται από πέντε διαφορετικές προτάσεις έχοντας ένα ρήμα η καθεμία σε παρένθεση. Ο υποψήφιος πρέπει να συμπηρώσει το κενό γράφοντας το ρήμα στο σωστό χρόνο και στην σωστή έγκλιση. Η τρίτη άσκηση (Β3) αποτελείται από έναν πίνακα έξι προτάσεων εκ των οποίων η πρώτη πρόταση χρησιμοποιείται για ένερξη του κειμένου. Ο υποψήφιος πρέπει να βάλει στην σειρά τις προτάσεις, έτσι ώστε να συνδέονται σωστά από Συντακτικής πλευράς και να δίνουν πλήρες και ορθό νόημα.

Το τρίτο μέρος ονομάζεται ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ και δίνεται εκφώνηση που αφορά κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ο υποψήφιος καλείται να εκθέσει γραπτώς τις ιδέες τους σε ένα κείμενο διακοσίων λέξεων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τη βαθμολογία των ασκήσεων και επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολικά 50/100.

Πανελλαδικές Εξετάσεις:ΕιδικόΜάθημαΓαλλικά

Περιεχόμενο

Ερωτήσεις ανά άσκηση

Βαθμολογία ανά ερώτηση

Συνολική Βαθμολογία ανά άσκηση

Μέρος Πρώτο (Α)
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Άσκηση Α1

3 Ερωτήσεις

4 βαθμοί ανά ερώτηση

/12 βαθμοί
Άσκηση Α2

6 Ερωτήσεις

3 βαθμοί ανά ερώτηση

/18 βαθμοί
Μέρος Δεύτερο (Β)
Γλωσσική Επίγνωση
Άσκηση Β1

5 Ερωτήσεις

2 βαθμοί ανά ερώτηση

/10 βαθμοί
Άσκηση Β2

5 Ερωτήσεις

2 βαθμοί ανά ερώτηση

/10 βαθμοί
Άσκηση Β3

5 Ερωτήσεις

2 βαθμοί ανά ερώτηση

/10 βαθμοί
Μέρος Τρίτο (Γ)
Γραπτή Παραγωγή Λόγου (Έκθεση)
/40 βαθμοί
Συνολική Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Συνολική Βαθμολογία

/100

Σας παραθέτουμε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 για το ειδικό μάθημα Γαλλικά.

[download id=»8761″]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.