Θεματική: καιρός

Στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ εύκολο να ακούσουμε ένα μετεωρολογικό δελτίο ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναμένουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων! Μπορούμε να το ακούσουμε μέσω Διαδικτύου ή από το ραδιόφωνο, να το διαβάσουμε σε κάποια εφημερίδα ή σε κάποιο περιοδικό! Αλλά είναι τόσο εύκολο να διδάξουμε μετεωρολογικές φράσεις στους μαθητές μας; Ο βασικός μας στόχος είναι να συνδυάσουμε τη μάθηση με την καθημερινότητα για να παρουσιάσουμε ένα μάθημα που δε θα αποσκοπεί στη στείρα μάθηση κάποιων λέξεων! Ο βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας καθορίζεται πάντα από τη διάθεση του καθηγητή…

Read More