Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur antérieur

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur antérieur δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να θυμηθούν τον σχηματισμό του χρόνου Futur simple και παράλληλα να λύσουν τις όποιες απορίες. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Συντελεσμένο Μέλλοντα. Αν έχουμε ήδη διδάξει το χρόνο Futur simple, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τί ακριβώς θυμούνται οι μαθητές μας και μαζί να καταλήξουμε στους κανόνες σχηματισμού του νέου χρόνου. Χρειάζεται να είμαστε αρκετά επινοητικοί για…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur simple

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur simple προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους μαθητές αφού άλλοι τον θεωρούν εύκολο και άλλοι δύσκολο λόγω της τρίτης συζυγίας. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Απλό Μέλλοντα. Όταν χρειαστεί να τον διδάξουμε, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο που να μην είναι βαρετός ή κουραστικός και να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να καταλήξει στους κανόνες μέσω της παρατήρησης. Για το σωστό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνουμε υπόψιν…

Read More
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.