Θεματική: επαγγέλματα

Ένα θέμα συζήτησης που ανοίγουμε συχνά με τους μαθητές μας είναι εκείνο που αφορά στη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση! Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να τους βοηθήσουμε να μάθουν αρκετά από τα επαγγέλματα και να συνδυάσουμε το μάθημά μας με εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου τους διδάξαμε τα καταστήματα!!! Πώς, όμως, θα καταφέρουμε να παρακινήσουμε το ενδιαφέρον τους και ταυτόχρονα να μην τους κουράσουμε; Χρειάζεται απλά να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας για να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο που δε θα θυμίζει ένα μάθημα με λεξιλόγιο και κανόνες!!! Ας τους ζητήσουμε, λοιπόν,…

Read More