Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος/ Έγκλιση: Conditionnel Présent

Συχνά αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι χρειάζεται να μάθουν καλά τους μελλοντικούς και τους παρελθοντικούς χρόνους αλλά χωρίς να τους εξηγούμε το λόγο. Ποιό λόγο; Πολύ απλά ότι δύο από αυτούς θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Πώς θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας με σκοπό να αποφυγούμε την πλήξη των μαθητών μας; Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι τους οποίους μπορούμε να ανακαλύψουμε αν χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας! Αυτή τη φορά μπορούμε να ξεκινήσουμε με παιχνίδι αντί να ολοκληρώσουμε το μάθημά μας με αυτό! Γιατί; Για τον απλό λόγο ότι θέλουμε…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur antérieur

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur antérieur δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να θυμηθούν τον σχηματισμό του χρόνου Futur simple και παράλληλα να λύσουν τις όποιες απορίες. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Συντελεσμένο Μέλλοντα. Αν έχουμε ήδη διδάξει το χρόνο Futur simple, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τί ακριβώς θυμούνται οι μαθητές μας και μαζί να καταλήξουμε στους κανόνες σχηματισμού του νέου χρόνου. Χρειάζεται να είμαστε αρκετά επινοητικοί για…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur simple

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur simple προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους μαθητές αφού άλλοι τον θεωρούν εύκολο και άλλοι δύσκολο λόγω της τρίτης συζυγίας. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Απλό Μέλλοντα. Όταν χρειαστεί να τον διδάξουμε, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο που να μην είναι βαρετός ή κουραστικός και να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να καταλήξει στους κανόνες μέσω της παρατήρησης. Για το σωστό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνουμε υπόψιν…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Plus-que-parfait

Ο χρόνος με τη δύσκολη προφορά, τη περίεργη γραφή που προκαλεί αρκετά συχνά την περιέργεια των μαθητών. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τον βλέπουν σε κάποιο βιβλίο και αναρωτιούνται πότε χρησιμοποιείται, αν είναι εύκολος, γιατί η ονομασία του είναι τόσο μεγάλη! Αν έχουμε διδάξει τους χρόνους Passé composé και Imparfait τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου χρόνου. Αρκεί να είμαστε επινοητικοί, ώστε να σχεδιάσουμε ένα μάθημα που δε θα είναι βαρετό και οι μαθητές δε θα ρωτούν «Σε πόση ώρα σχολάμε;». Θα μπορούσαμε, λοιπόν,…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Imparfait

Ο χρόνος Imparfait θεωρείται ως ένας από τους ευκολότερους χρόνους της Γαλλικής Γλώσσας. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Παρατατικό. Πώς, όμως, θα τον διδάξουμε χωρίς να γίνουμε κουραστικοί λέγοντας απλά κανόνες ή εξαιρέσεις; Αρχικά, ο τρόπος διδασκαλίας καθορίζεται από την ευρηματικότητα του κάθε καθηγητή και από τη θέληση του να πραγματοποιήσει ένα μάθημα που δε θα θυμίζει σε τίποτα μαθήματα παλαιότερων ετών, όπου ο διδάσκων έλεγε:«Σημειώστε κανόνας Α, κανόνας Β…».…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Διδασκαλία Συζυγιών μέσω παιχνιδιού!!!

Δύσκολη ή εύκολη η διδασκαλία των Συζυγιών των ρημάτων της Γαλλικής Γλώσσας στους μαθητές μας; Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι εύκολη και άλλοι δύσκολη. Εκείνο, που μάλλον έχει σημασία, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διδασκαλία! Αρχικά, θα προτείναμε οι Συζυγίες να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών διδακτικών ωρών, όσες είναι και οι Συζυγίες, για να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει τις διαφορές, να τις επεξεργαστεί και να τις μάθει! Αν το κοινό μας είναι μαθητές παιδικής ή εφηβική ηλικίας, τότε μπορούμε να συνδυάσουμε τη διδασκαλία με…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Passé Récent

Ο χρόνος Passé récent είναι ο περιφραστικός χρόνος, που εντυπωσιάζει τους μαθητές λόγω του τρόπου σχηματισμού του και τους προκαλεί γέλιο, όταν κάνουν την ακριβή μετάφρασή του στην Ελληνική Γλώσσα. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα, ως καθηγητές να παρουσιάσουμε ένα αστείο κατά κάποιο τρόπο μάθημα και να βοηθήσουμε στη γρήγορη αφομείωση κανόνων. Συνήθως ο αριθμός και η ηλικία των μαθητών μας, καθορίζουν τις ώρες διδασκαλίας του χρόνου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μάθημά μας χρειάζεται να είναι κατανοητό και σε καμία περίπτωση κουραστικό. Θεωρείται ότι το μάθημά μας είναι…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur proche

Ο περιφραστικός χρόνος Futur proche θεωρείται εύκολος και κατανοητός. Χρειάζεται απλά να ακολουθήσουμε κάποια βήματα και μόλις ολοκληρωθεί η διδασκαλία του, καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άνετα στο γραπτό και προφορικό λόγο. Ανεξάρτητα τον αριθμό των μαθητών μας ή την ηλικία τους,  ο τρόπος διδασκαλίας μας πρέπει να είναι απλός και ευχάριστος. Στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν το σχηματισμό του χρόνου και τις περιπτώσεις χρήσης του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, χωρίς να τους φορτώνουμε με πολύπλοκους κανόνες. Ξεκινάμε την παρουσίαση του χρόνου βασιζόμενοι στον τρόπο σχηματισμού…

Read More
Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Passé composé

Συχνά αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι για να μπορέσουν κάποια στιγμή να μιλήσουν σωστά τη Γαλλική Γλώσσα, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τους χρόνους των ρημάτων. Εξάλλου, υπάρχει πληθώρα χρόνων δεδομένου ότι ανάλογα με τη χρονική στιγμή αναφοράς χρησιμοποιούνται διαφορετικοί. Όταν, όμως, έρχεται η στιγμή να διδάξουμε τον σχηματισμό του χρόνου Passé composé, βλέπουμε τη σύγχυση να σχηματίζεται στα πρόσωπά τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει, αφού έχει ολοκληρωθεί η θεωρία και εκείνοι πρέπει να τον χρησιμοποιούν στις γραπτές ασκήσεις και στον προφορικό λόγο. Ο σχηματισμός του χρόνου δεν είναι τόσο…

Read More
Διδασκαλία Χρόνοι & Ρήματα 

Ρημάτα: « aller » και « venir »

Συνήθως δίνουμε μεγάλη σημασία στη διδασκαλία των βοηθητικών ρημάτων « être » και « avoir », δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των σύνθετων χρόνων. Υπάρχουν, όμως, δύο επιπλέον ρήματα τα οποία συνήθως διδάσκονται παράλληλα με τον σχηματισμό συγκεκριμένων χρόνων. Ρημάτα: « aller » και « venir » was last modified: Φεβρουαρίου 7th, 2020 by Evi Markouizou

Read More
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.