Σχηματισμός θηλυκού γένους επιθέτων

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Γαλλικά» χωρίζεται σε τρία μέρη, καθένα από το οποίο χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Η πρώτη άσκηση (Β1) της Γλωσσικής Επίγνωσης (Β) έχει την ίδια μορφή αλλά διαφορετικό ζητούμενο σύμφωνα με τα θέματα των ετών 2010-2012. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία με τη μελέτη του θηλυκού γένους των επιθέτων. Επομένως, αν ζητηθεί η συμπλήρωση κενών κάνοντας τις απαιτούμενες αλλαγές στα επίθετα, που δίνονται και το παράδειγμα σχετίζεται με το θηλυκό γένος του επιθέτου, τότε θα πραγματοποιηθεί η επιτυχής συμπλήρωση των κενών. Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε σωστά…

Read More