Βοηθητικές ερωτήσεις για τη Λογοτεχνία του Sorbonne C2

Οι εξετάσεις του διπλώματος Sorbonne C2 θα περιέχουν για τελευταία φορά τα λογοτεχνικά βιβλία «Mémoires d’Hadrien» και «La ronde de nuit» κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Δεκέμβριος 2012. Εξάλλου, το Πρόγραμμα Λογοτεχνίας θ’αλλάξει για τις χρονιές 2013 – 2014. Έχοντας μελετήσει προσεκτικά και αναλύσει αυτά τα λογοτεχνικά βιβλία, σας προσφέρουμε ερωτήσεις για τους ήρωες τους ή για το περιεχόμενό τους, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σας. Οι ερωτήσεις προορίζονται για γραπτή εξάσκηση, αφού περιλαμβάνουν συγκεκριμένο αριθμό γραμμών για ανάπτυξη, όπως ζητούν οι επίσημες…

Read More