Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος/ Έγκλιση: Conditionnel Présent

Συχνά αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι χρειάζεται να μάθουν καλά τους μελλοντικούς και τους παρελθοντικούς χρόνους αλλά χωρίς να τους εξηγούμε το λόγο. Ποιό λόγο; Πολύ απλά ότι δύο από αυτούς θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα καινούριο.
Πώς θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας με σκοπό να αποφυγούμε την πλήξη των μαθητών μας; Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι τους οποίους μπορούμε να ανακαλύψουμε αν χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας! Αυτή τη φορά μπορούμε να ξεκινήσουμε με παιχνίδι αντί να ολοκληρώσουμε το μάθημά μας με αυτό! Γιατί; Για τον απλό λόγο ότι θέλουμε να κάνουμε μια μικρή επανάληψη στους μαθητές μας έτσι ώστε να καταλήξουμε στη διδασκαλία του Conditionnel Présent.
Το μάθημα ξεκινάει καθώς εμείς αναφέρουμε στα παιδιά ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων. Τους μοιράζουμε έγχρωμες κόλλες για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον τους. Κάθε κόλλα περιέχει ρήματα σε Futur Simple και σε Imparfait αλλά τα γράμματα δεν είναι στη σωστή σειρά. Πρόκειται, λοιπόν, για αναγραμματισμό. Τους ζητάμε, αρχικά, να βάλουν τα γράμματα στη σειρά για να βρουν τα ρήματα. Έπειτα, αναγράφουμε στο πίνακα κάθε απάντηση αφού έχουμε ήδη κάνει δύο στήλες. Η μια στήλη είναι για τα ρήματα στο χρόνο Futur Simple και η άλλη για τα ρήματα στο χρόνο Imparfait.
Συνεχίζουμε το μάθημά μας και τώρα τους χωρίζουμε σε δύο ομάδες, Α και Β, είτε σύμφωνα με τον αριθμό τους είτε σε αγόρια και σε κορίτσια. Ζητάμε από την ομάδα A να θέσει ερωτήσεις στην ομάδα Β για το σχηματισμό και τη χρήση του χρόνου Futur Simple. Έπειτα, ζητάμε από την ομάδα Β να θέσει ερωτήσεις στην ομάδα Α για το σχηματισμό και τη χρήση του χρόνου Imparfait. Όταν παρατηρούμε ότι κάποιος μαθητής δε μπορεί να απαντήσει ή όταν δίνεται κάποια λανθασμένη απάντηση, τότε παρεμβαίνουμε για να εξηγήσουμε ένα κανόνα ή για να υπενθυμίσουμε μια κατάληξη.
Σε αυτό το σημείο του μαθήματος δίνουμε την ευκαιρία στο μαθητή να θυμηθεί τα όσα ήδη γνωρίζει χωρίς να τον κουράζουμε με τις συνεχείς ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να του θέσουμε. Παράλληλα, για μια στιγμή αναλαμβάνει το ρόλο του καθηγητή και με αυτό το τρόπο μπορεί να πιστέψει περισσότερο στις δυνάμεις του.
Εν συνεχεία, ζητάμε από τους μαθητές να επικεντρωθούν στο παράδειγμα που έχουμε ήδη αναγράψει στο πίνακα. Πρόκειται για ένα ρήμα (καλύτερα θα ήταν να επιλέξουμε της Γ Συζυγίας) το οποίο βρίσκεται ήδη στο Conditionnel Présent. Θέτουμε ερώτηση σχετικά με τον σχηματισμού του για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε ρήμα σχηματίζει το Conditionnel Présent με το θέμα του από το χρόνο Futur Simple και τις καταλήξεις του χρόνου Imparfait. Ακόμα μια φορά, οι μαθητές μας έχουν το ρόλο του καθηγητή που δε μπορεί να έχει παρά θετικά αποτελέσματα. Εξάλλου κάθε καθηγητής πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές του να διδάσκουν καμιά φορά έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν ότι η διδασκαλία δεν είναι μονόπλευρη. Αντιθέτως, ο καθηγητής διδάσκει το μαθητή και ο μαθητής τον καθηγητή.
Αφού έχουμε ήδη απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το σχηματισμό του Conditionnel Présent, αναφέρουμε την αρνητική και την ερωτηματική μορφή του. Έπειτα, προχωράμε στην αναφορά των χρήσεων του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε αν πρόκειται για χρόνο ή για έγκλιση. Αυτό, όμως, θα το αποφασίσουμε ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και ανάλογα με τα γραμματικά φαινόμενα που γνωρίζουν μέχρι τώρα. Θα ήταν καλό να παρουσιάζουμε τις χρήσεις του Conditionnel μέσω παραδειγμάτων. Έτσι, οι μαθητές θα μπορέσουν να τις κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα. Παράλληλα, δίνουμε την ελληνική μετάφραση (θα+παρατατικός) και αυτή τη φορά τους ζητάμε να σχηματίσουν οι ίδιοι παραδείγματα προφορικά. Έτσι, αναπτύσσουμε το προφορικό λόγο και οι μαθητές εξοικειώνονται με το Conditionnel Présent.
Πριν ολοκληρώσουμε το μάθημα, οι μαθητές λύνουν ασκήσεις από το βιβλίο γραμματικής που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε ή ασκήσεις που τις έχουμε κατασκευάσει οι ίδιοι. Μετά το τέλος του μαθήματος, τους αναθέτουμε νέες ασκήσεις για να καταφέρουν να κατανοήσουν και να μάθουν το Conditionnel Présent.

Συνοψίζοντας, για τη διδασκαλία του Conditionnel Présent, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:
• Επανάληψη των χρόνων Futur Simple και Imparfait
• Παραδείγματα για το σχηματισμό Conditionnel Présent
• Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του Conditionnel Présent
• Επεξήγηση για το αν πρόκειται για χρόνο ή για έγκλιση
• Ασκήσεις

Σας παρέχουμε πίνακες με την κλίση τριών ρημάτων (ένα για κάθε συζυγία) στο Conditionnel Présent, θέλοντας να διευκολύνουμε το μάθημά σας. Για τους πίνακες πατήστε εδώ.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.