Απόψεις 

Le Conditionnel : Χρόνος ή Έγκλιση;

Όλοι γνωρίζουμε ότι η γαλλική γραμματική είναι πλούσια σε θεωρία, κανόνες και εξαιρέσεις! Ίσως μας θυμίζει την ελληνική γλώσσα. Αυτό εξαρτάται κατά πόσο ασχολούμαστε με τη μελέτη τη δική μας γλώσσας και κατά πόσο προσπαθούμε να αναλύσουμε τους χρόνους, τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και τη σύνταξη που κάνουμε!
Αρκετοί γλωσσολόγοι, επί το πλέιστον Γάλλοι, προσπαθούν να απαντήσουν ξεκάθαρα στο ερώτημα σχετικά με το αν ο Conditionnel είναι χρόνος ή έγκλιση. Παράλληλα, Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν και αγαπούν φυσικά τη Γαλλική Γλώσσα θέλουν να πάρουν κάποια απάντηση συγκεκριμένη. Επομένως, μελετούν, αναλύουν παραδείγματα με σκοπό να κατανοήσουν και να εξηγήσουν στους μαθητές τους το συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο!
Υπάρχει κάποιος καθηγητής που μπορεί να απαντήσει με απολυτότητα στο συγκεκριμένο ερωτημα; Τί ξέρουν οι μαθητές σχετικά με το Conditionnel; Είναι σαφές ότι δε μπορούμε να γνωρίζουμε τα όσα διδάσκονται σε μαθητές από τους καθηγητές και παράλληλα δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις γνώσεις του κάθε καθηγητή. Εξάλλου, στις μέρες μας υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών που ξεκιναέι από ένα βιβλίο γραμματικής και επεκτείνεται στο ατελείωτο Διαδίκτυο, γνωστό σε όλους ως Intenet !!!
Παλαιότερα θεωρούσαν ότι ο Conditionnel είναι απλά μια έγκλιση που χρησιμοποιείται είτε για να ζητήσουμε κάτι με ευγενικό τρόπο, είτε για να αναφέρουμε κάτι που είναι απραγματοποιήτο ή καλύτερα πιθανό. Αργότερα, επικράτησε η άποψη ότι πρόκειται για ένα χρόνο της Οριστικής με μελλοντική σημασία που αφορούσε το παρελθόν. Σήμερα, δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα αλλά υπάρχουν πλείστες απαντήσεις που προκύπτουν από λεπτομερή μελέτη του φαινομένου.
Η πρώτη απάντηση είναι ότι ο Conditionnel είναι χρόνος της Οριστικής έχοντας δύο τύπους, το παροντικό (Conditionnel Présent) και το παρελθοντικό (Conditionnel Passé). Η δεύτερη απάντηση είναι ότι πρόκειται για έγκλιση που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τρίτη απάντηση είναι ότι πρόκειται για χρόνο και για έγκλιση πάραλληλα. Πώς, όμως, εμείς θα το διδάξουμε στους μαθητές μας; Μάλλον αυτό εξαρτάται από την ηλικία του κάθε μαθητή. Αν ανήκει στη παιδική ηλικία, σίγουρα δε μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο χρόνο και την έγκλιση. Αν, όμως, είναι έφηβος, τότε είναι πιο εύκολα για εμάς να εξηγήσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Πώς θα παρουσιάσουμε, όμως, το Conditionnel; Θα αναφέρουμε ότι είναι έγκλιση ή χρόνος; Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι πρόκειται κυρίως για έγκλιση και να παρουσιάσουμε τις λειτουργίες του. Θα μπορούσαμε, πάλι, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για χρόνο όταν έχουμε Πλάγιο Λόγο στο παρελθόν. Δε θα μπορούσαμε, όμως, σε καμία περίπτωση να πούμε ότι ο Conditionnel είναι κάτι αφηρημένο. Έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς ότι αρκετοί μαθητές δε γνωρίζουν τί είναι ο Conditionnel επειδή κάποιο βιβλίο γραμματικής που είχαν δεν ανέφερε συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά μόνο το σχηματισμό του και περιπτώσεις χρήσης του. Δεδομένου ότι κάθε γλώσσα εξελίσσεται, είναι απαραίτητο εμείς οι καθηγητές να είμαστε συνεχώς ενήμεροι. Δε διδάσκουμε, μόνο, ό,τι βρίσκουμε γραμμένο στις σελίδες ενός βιβλίου αλλά παράλληλα κάνουμε τη προσωπική μας έρευνα για να προσθέσουμε νέες πληροφορίες και για να διδαχθούμε εμείς οι ίδιοι.
Ο Conditionnel, λοιπόν, ως έγκλιση έχει δύο τύπους. Υπάρχει εκείνος για το Παρόν (Conditionnel Présent) και εκείνος για το Παρελθόν (Conditionnel Passé) των οποίων ο σχηματισμός είναι διαφορετικός. Χρησιμοποιείται για να ζητήσουμε κάτι με ευγενικό τρόπο, για να εκφράσουμε το φανταστικό, μια ευχή, μια επιθυμία, τη πιθανότητα, για να παρουσιάσουμε ένα γεγονός μη συγκεκριμένο, για να δώσουμε συμβουλή, για να εκφράσουμε μια υπόθεση, μια μεταμέλεια, μια κατηγορία. Σε περίπτωση που θέλουμε να δηλώσουμε ένα απραγματοποιήτο γεγονός στο παρόν και στο παρελθόν τότε χρησιμοποιείται στις Δευτερεύουσες Υποθετικές Προτάσεις.
Οι δύο τύποι του Conditionnel παραμένουν ίδιοι όταν εκείνος λειτουργεί ως χρόνος. Βασική προϋπόθεση είναι η κύρια πρόταση να έχει ρήμα σε παρελθοντικό χρόνο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ο ένας από τους δύο τύπους. Έτσι, ο παροντικός τύπος του Conditionnel (Conditionnel Présent) θεωρείται ως Μέλλοντας Απλός (Futur Simple) στο παρελθόν και ο παρελθοντικός τύπος (Conditionnel Passé) ως Συντελεσμένος Μέλλοντας (Futur Antérieur), επίσης, στο παρελθόν.
Πιθανώς η εξήγηση σχετικά με τη χρήση του Conditionnel ως χρόνου να δημιουγεί περισσότερα ερωτήματα και γι’αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο αναλυτικοί μέσα από το ακόλουθο παράδειγμα.

ex. La fille répond à son professeur qu’elle fera tous ses devoirs. (το εισαγωγικό ρήμα του Πλαγίου Λόγου ή διαφορετικά το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το « répond » – répondre au Présent Simple – και το ρήμα της δευτερεύουσας είναι το « fera » – faire au Futur Simple)
ex. La fille a répondu à son professeur qu’elle ferait tous ses devoirs. (το εισαγωγικό ρήμα του Πλαγίου Λόγου ή διαφορετικά το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το « a répondu » – répondre au Passé Composé – και το ρήμα της δευτερεύουσας είναι το « ferait » – faire au Conditionnel Présent)

—————————–

ex. La fille répond à son professeur qu’elle fera tous ses devoirs quand elle aura trouvé du temps. (το εισαγωγικό ρήμα του Πλαγίου Λόγου ή διαφορετικά το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το « répond » – répondre au Présent Simple – και το ρήμα της δευτερεύουσας χρονικής είναι το « aura trouvé » – trouver au Futur Antérieur)

ex. La fille a répondu à son professeur qu’elle ferait tous ses devoirs quand elle aurait trouvé du temps. (το εισαγωγικό ρήμα του Πλαγίου Λόγου ή διαφορετικά το ρήμα της κύριας πρότασης είναι το « a répondu » – répondre au Passé Composé – και το ρήμα της δευτερεύουσας χρονικής είναι το « aurait trouvé » – trouver au Conditionnel Passé)

Τελικά, ο Conditionnel είναι χρόνος ή έγκλιση; Εμείς, δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση αλλά μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε οι ίδιοι την απάντηση ! Μέσα από τη μελέτη έρχονται όλες οι απαντήσεις!!!

Related posts

Leave a Comment

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.