Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur simple

Ο σχηματισμός του χρόνου Futur simple προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους μαθητές αφού άλλοι τον θεωρούν εύκολο και άλλοι δύσκολο λόγω της τρίτης συζυγίας. Χρησιμοποιείται τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Θέλοντας να κάνουμε τον παραλληρισμό με κάποιο από τους ελληνικούς χρόνους, θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στον Απλό Μέλλοντα.

Όταν χρειαστεί να τον διδάξουμε, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο που να μην είναι βαρετός ή κουραστικός και να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να καταλήξει στους κανόνες μέσω της παρατήρησης. Για το σωστό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνουμε υπόψιν μας πάντα τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών.

Για να πραγματοποιήσουμε το μάθημα μας, χρειαζόμαστε το υλικό που παρέχεται στο βιβλίο γραμματικής, που έχουμε επιλέξει ή κάποιο υλικό που έχουμε προετοιμάσει οι ίδιοι. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε κάνει την αναζήτησή μας σε κάποιο εκπαιδευτικό ιστότοπο ή έχουμε σχεδιάσει οι ίδιοι πίνακες με τις περιπτώσεις χρήσεις του συγκεκριμένου χρόνου ή με τις καταλήξεις του.

Ξεκινάμε τη διδασκαλία του σχηματισμού του χρόνου Futur simple δίνοντας στους μαθητές μας ένα απόσπασμα από λογοτεχνικό κείμενο ή από άρθρο του ηλεκτρονικού Τύπου. Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τα ρήματα που έχουμε ήδη υπογραμμίσει για να αναφέρουν την συζυγία του καθενός καθώς και τις καταλήξεις του. Μέσω λοιπόν της παρατήρησης τους εξηγούμε αναλυτικά το σχηματισμό του συγκεκριμένου ρήματος τονίζοντας κυρίως τη Τρίτη Συζυγία (3ème groupe) λόγω των ανώμαλων ρημάτων (verbes irréguliers). Έπειτα, παρουσιάζουμε σε ποιο σημείο της χρονικής ακολουθίας ανήκει, δηλαδή στο μέλλον καθώς και τις περιπτώσεις χρήσης του.

Έπειτα, αναγράφουμε στον πίνακα την κλίση ενός ρήματος (θα ήταν προτιμώτερο ένα από κάθε συζυγία) σε όλα τα πρόσωπα κατάφασης (affirmation), άρνησης (négation) και ερώτησης (interrogation) για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον σχηματισμό του χρόνου. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε χρωματιστές κιμωλίες ή χρωματιστούς μαρκαδόρους για την υπογράμμιση των καταλήξεων έτσι ώστε να αποτυπωθούν ευκολότερα οι καταλήξεις (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont).

Παρουσιάζουμε, επίσης, φράσεις και επιρρήματα, που χρησιμοποιούνται με το χρόνο Futur simple (demain, après-demain, prochain etc.). Θα ήταν καλό να δίνουμε τις ελληνικές σημασίες των χρονικών λέξεων και αρκετά παραδείγματα, για να μπορέσουν οι μαθητές μας να κατανοήσουν πλήρως τη χρήση τους.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Futur simple να πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά μαθήματα αν υπάρχει η δυνατότητα. Έτσι, οι μαθητές θα καταφέρουν να φθάσουν στην αφομοίωσή του μέσω αρκετών ασκήσεων και εμείς θα καλύψουμε τις απορίες όλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά το πέρας του, η πραγματοποίηση και η ανάθεση ασκήσεων είναι απαραίτητες.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Futur simple, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  • Παραδείγματα
  • Τοποθέτηση του χρόνου στη χρονική ακολουθία
  • Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου
  • Κλίση ρημάτων σε Futur simple
  • Παρουσίαση χρονικών επιρρημάτων και φράσεων
  • Ασκήσεις

 Σας παρέχουμε πίνακες με την κλίση τριών ρημάτων (ένα για κάθε συζυγία) στο χρόνο Futur simple και ασκήσεις, θέλοντας να διευκολύνουμε το μάθημά σας. Για τους πίνακες και τις ασκήσεις πατήστε εδώ.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.