Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Passé composé

Συχνά αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι για να μπορέσουν κάποια στιγμή να μιλήσουν σωστά τη Γαλλική Γλώσσα, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τους χρόνους των ρημάτων. Εξάλλου, υπάρχει πληθώρα χρόνων δεδομένου ότι ανάλογα με τη χρονική στιγμή αναφοράς χρησιμοποιούνται διαφορετικοί.

Όταν, όμως, έρχεται η στιγμή να διδάξουμε τον σχηματισμό του χρόνου Passé composé, βλέπουμε τη σύγχυση να σχηματίζεται στα πρόσωπά τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει, αφού έχει ολοκληρωθεί η θεωρία και εκείνοι πρέπει να τον χρησιμοποιούν στις γραπτές ασκήσεις και στον προφορικό λόγο.

Ο σχηματισμός του χρόνου δεν είναι τόσο δύσκολος όσο φαντάζει στους μαθητές και αν πραγματοποιήσουμε τη διδασκαλία του με αργά βήματα, τότε θα παρατηρήσουμε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χρήση του. Αρχικά, χρειάζεται η διδασκαλία μας να είναι ευχάριστη, χωρίς να τονίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η μάθηση του συγκεκριμένου χρόνου ή χωρίς να αναφέρουμε ότι ο σχηματισμός του είναι αρκετά δύσκολος. Έπειτα, πρέπει να παρουσιάζουμε πολλά παραδείγματα και όλοι μαζί να καταλήγουμε στη διατύπωση κάποιου κανόνα.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διδασκαλία του χρόνου δεν είναι ποτέ συγκεκριμένος, αφού εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και από την ηλικία τους. Πάντως μία διδακτική ώρα δεν είναι επαρκής για την εξήγηση του σχηματισμού του και την αφομοίωσή του από τους μαθητές. Επιπλέον, αν δεν δώσουμε την πρέπουσα σημασία και δεν είμαστε επεξηγηματικοί, τότε οι μαθητές μας δε θα μπορέσουν να τον χρησιμοποιούν επιτυχώς.

Αρχικά, θα τους αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε το χρόνο Passé composé και σε ποιο σημείο της χρονικής ακολουθίας ανήκει, δηλαδή στο παρελθόν και με ποιον ελληνικό χρόνο αντιστοιχεί, δηλαδή με τον Αόριστο ή τον Παρακείμενο. Έπειτα, θα πρόσθέσουμε ότι χωρίς τα ρήματα « être » και « avoir », ο χρόνος δε θα μπορούσε να σχηματιστεί. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε την κλίση των συγκεκριμένων ρημάτων στο χρόνο Présent simple, ακόμα και αν οι μαθητές ισχυρίζονται ότι τα θυμούνται. Επομένως, αναγράφουμε τα ρήματα στον πίνακα ή διανέμουμε φωτοτυπίες με πίνακες. Έπειτα, αναφέρουμε ότι ο σχηματισμός του χρόνου είναι ίδιος για κάθε συζυγία ρήματος (groupe) και ότι απο κάθε ρήμα χρησιμοποιούμε την μετοχή αορίστου (participe passé).

Επειδή ο όρος «μετοχή αορίστου» (participe passé) δε θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν κάτι, θα χρειαστεί να τους εξηγήσουμε αναλυτικά το σχηματισμό της. Συγκεκριμένα, πώς προκύπτουν οι μετοχές από κάθε συζυγία τονίζοντας ότι η τρίτη περιέχει διαφορετικές.

Μετά τις μετοχές, θα αναφέρουμε ότι ο χρόνος Passé composé σχηματίζεται κλίνοντας το βοηθητικό ρήμα « avoir » στο χρόνο Présent simple και τη μετοχή αορίστου του ρήματος. Έπειτα, προσθέτουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες ρημάτων που σχηματίζουν τον συγκεκριμένο χρόνο με το ρήμα « être » στον Présent simple και τη μετοχή αορίστου του ρήματος. Αναγράφουμε τις κατηγορίες των ρημάτων με το « être » στον πίνακα και δίνουμε τα ρήματα της κάθε κατηγορίας χωριστά μαζί με τις σημασίες τους στα ελληνικά. Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να τις αποστηθίσουν, θα μπορούσαμε να τις παρουσιάσουμε ανά ζεύγη ή αν οι μαθητές είναι μικρότερης ηλικίας μπορούμε να γράψουμε ένα ποίημα ή ένα παραμύθι που να τις περιέχει.

Μετά τη παρουσιάση των κατηγοριών με το βοηθητικό ρήμα « être » θα τους παρουσιάσουμε την συμφωνία μετοχής σε γένος και σε αριθμό με το υποκείμενο του ρήματος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί και να πραγματοποιηθούν πολλά παραδείγματα, με σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το συγκεκριμένο.

Τέλος, θα παρουσιάσουμε φράσεις και επιρρήματα που χρησιμοποιούνται με το χρόνο Passé composé (hier, auparavant, dernier, précédent etc.). Βέβαια, θα αναφέρουμε ότι πρόκειται για χρονικές λέξεις των οποίων η χρήση γίνεται όταν μιλάμε ή γράφουμε για το παρελθόν. Θα ήταν καλό να δίνουμε τις ελληνικές σημασίες των χρονικών λέξεων και να τις συνοδεύουμε με παραδείγματα.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Passé composé με τα βοηθητικά ρήματα « avoir »  και      « être »  να πραγματοποιούνται σε διαφορετικά μαθήματα. Μετά από κάθε περίπτωση να δίνουμε στους μαθητές να λύνουν αρκετές ασκήσεις και κυρίως μέσα στην τάξη, ώστε να εξηγούμε τα λάθη τους.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Passé composé, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

  1. Τοποθέτηση του χρόνου Passé composé στη χρονική ακολουθία και αντιστοιχία με χρόνο στα ελληνικά
  2. Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου Passé composé
  3. Κλίση του ρήματος « avoir » σε Présent simple
  4. Κλίση του ρήματος « être » σε Présent simple
  5. Σχηματισμός μετοχής αορίστου (participe passé) κάθε συζυγίας
  6. Σχηματισμός του χρόνου Passé composé με « avoir »
  7. Σχηματισμός του χρόνου Passé composé με « être »
  8. Συμφωνία μετοχής ρήματος με το υποκείμενο
  9. Παρουσίαση χρονικών επιρρημάτων και φράσεων
  10. Ασκήσεις

Σας παραθέτουμε ασκήσεις με το χρόνο Passé composé θέλοντας να διευκολύνουμε, όσο γίνεται, το μάθημά σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τη Διδασκαλία των Βοηθητικών Ρημάτων « Être » και « Avoir ».

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.