Διδασκαλία Χρόνοι & Ρήματα 

Ρημάτα: « aller » και « venir »

Συνήθως δίνουμε μεγάλη σημασία στη διδασκαλία των βοηθητικών ρημάτων « être » και « avoir », δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των σύνθετων χρόνων. Υπάρχουν, όμως, δύο επιπλέον ρήματα τα οποία συνήθως διδάσκονται παράλληλα με τον σχηματισμό συγκεκριμένων χρόνων.

Πρόκειται για τα ρήματα « allerπηγαίνω » και « venirέρχομαι » που δίνουν τους χρόνους « Futur proche» και « Passé récent » αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι αν διδάξουμε πρώτα την κλίση των ρημάτων στην Οριστική Ενεστώτα (Indicatif du Présent simple) και έπειτα τους χρόνους, τότε ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει και να μάθει την κλίση τους. Εξάλλου, αυτά τα ρήματα ανήκουν στην τρίτη ζυζυγία (Troisième groupe) και συνήθως η αποστήθιση τους θεωρείται δύσκολη.

Για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας, συνδέουμε την καθημερινότητα με το μάθημα μας. Θέτουμε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα ρήματα « allerπηγαίνω » και « venirέρχομαι » πρώτα στα Ελληνικά και έπειτα στα Γαλλικά, ή μόνο στα Γαλλικά αν θεωρούμε ότι θα γίνουν κατανοητές. Θα μπορούσαμε να θέσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις :
«Πού πηγαίνετε κάθε πρωί; / Où allezvous chaque matin 
«Πότε έρχονται τα ξαδέρφιά σας ; / Quand vos cousins viennentils 
«Ποιός πάει στο σούπερ μάρκετ; / Qui va au supermarché 
«Πότε έρχεσαι; / Quand vienstu ?»

Βέβαια, αντί για ερωτήσεις μπορούμε να σχηματίσουμε φράσεις στην κατάφαση (affirmation)  ή στην άρνηση (négation), όπως :
«Ο Πώλ πηγαίνει στο σχολείο / Paul va à l’école»
«Οι γονείς μου δεν πηγαίνουν στο βουνό / Mes parents ne vont pas à la montagne»
«Τα παιδιά δεν έρχονται εδώ / Les enfants ne viennent pas ici»
«Ερχόμαστε τώρα / Nous venons maintenant»

Επιλέγουμε κάποια απά τα προηγούμενα παραδείγματα και τα αναγράφουμε στον πίνακα. Χρησιμοποιούμε χρωματιστή κιμωλία ή χρωματιστό μαρκαδόρο για να υπογραμμίσουμε τα ρήματα, που χρησιμοποιήσαμε. Ζητάμε από τους μαθητές μας να τα παρατηρήσουν και να πουν ομοιότητες ή διαφορές ή αν γνωρίζουν τις καταλήξεις. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε μαθητής παρατηρεί, συμμετέχει στο μάθημα και η αποστήθιση γίνεται απλά μέσω της εικονικής παρατήρησης. Έπειτα, τους ζητάμε να αντιγράψουν τα παραδείγματα στο τετράδιό τους.

Συνεχίζουμε γράφοντας πάλι στον πίνακα την κλίση του ρήματος « allerπηγαίνω » σε όλα τα πρόσωπα της Οριστικής Ενεστώτα (Indicatif du Présent simple) και έπειτα μοιράζουμε φωτοτυπίες, κατασκευασμένες από εμάς, με το ίδιο ρήμα. Διαβάζουμε δυνατά το ρήμα, ώστε να τονίσουμε τα δύσκολα σημεία προφοράς και έπειτα το επαναλαμβάνουν οι μαθητές. Την ίδια πορεία ακολουθούμε με το ρήμα « venirέρχομαι ».

Μετά την προσφορική εξάσκηση, θέλουμε να διαπιστώουμε αν οι μαθητές θυμούνται την κλίση των ρημάτων. Σε αυτο το σημείο τους ζητάμε να λύσουν ασκήσεις από το βιβλίο γραμματικής, που χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να μοιράσουμε φωτοτυπίες με ασκήσεις προκατασκευασμένες από εμάς. Στη συνέχεια αντί να τις διορθώσουμε εμείς ως καθηγητές, ζητάμε οι ασκήσεις του καθενός να διορθωθούν από το διπλανό μαθητή, κοιτώντας τις σημειώσεις τετραδίου. Έτσι, οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη διδασκαλία και μέσω της διόρθωσης μαθαίνουν εύκολα τη θεωρία. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν λάθη, κοιτάμε τα γραπτά όλων των μαθητών και τους συγχαίρουμε για την προσπάθειά τους. Σε περίπτωση λάθους, δεν αποθαρρύνουμε κανέναν αλλά εξηγούμε πιο αναλυτικά τα δύσκολα σημεία.

Σχετικά με τις εργασίες για το σπίτι θα ζητήσουμε την αντιγραφή των ρημάτων (μία φορά), την ορθογραφία τους και κάποιες ασκήσεις.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία των ρημάτων «aller» και «venir» θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

  1. Πρόκληση μαθητικού ενδιαφέροντος μέσω :
  • Ερωτήσεων
  • Σχηματισμό φράσεων

2. Αναγραφή στον πίνακα :

  • Παραδειγμάτων
  • Κλίση των ρημάτων

3. Ανάγνωση μεγαλοφώνως των ρημάτων από τον καθηγητή

4. Ανάγνωση μεγαλοφώνως των ρημάτων από τους μαθητές

5. Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος :

  • Από το βιβλίο γραμματικής
  • Προκατασκευασμένες από τον καθηγητή

6. Εργασίες για το σπίτι

  • Αντιγραφή
  • Ορθογραφία
  • Ασκήσεις

Παρακάτω σας παραθέτουμε πίνακες με την κλίση των ρημάτων στην Οριστική Ενεστώτα (Indicatif du Présent simple) και ασκήσεις.

Για το αρχείο με τους πίνακες και τις ασκήσεις πατήστε εδώ.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.