Χρόνοι & Ρήματα 

Διδασκαλία του ρήματος «Jouer»

Η κλίση του ρήματος «jouer» θεωρείται εύκολη δεδομένου ότι το ρήμα ανήκει στην Πρώτη Συζυγία και οι καταλήξεις του δεν δυσκολεύουν το μαθητή. Όμως, όταν πρόκειται να διδάξουμε την σύνταξή του, τότε διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποιος βαθμός δυσκολίας, αφού ακολουθούν δύο διαφορετικές προθέσεις.

Τα εκπαιδευτικά βιβλία, συνήθως, έχουν δύο ενότητες σχετικά με την σύνταξη του ρήματος, ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί και να κατανοήσει τις περιπτώσεις χρήσης της κάθε πρόθεσης. Θα μπορούσαμε, όμως, να διδάξουμε κατά τη διάρκεια του ίδιου μαθήματος την σύνταξη του ρήματος, αν η τάξη μας αποτελείται από μικρό αριθμό μαθητών ή αν διδάσκουμε μόνο σε ένα άτομο.

Ξεκινάμε συζήτηση με τους μαθητές μας σχετικά με αθλήματα, παιχνίδια και με μουσικά όργανα ή θέτουμε ερωτήσεις όπως «Ποιος παίζει μπάσκετ;», «Παίζετε κρυφτό;», «Ποιος παίζει κιθάρα;». Θα μπορούσαμε, επίσης, να δείξουμε κάρτες με εικόνες, που δείχνουν ανθρώπους να ασχολούνται με κάποιο άθλημα, παιχνίδι ή με κάποιο μοσικό όργανο και να θέσουμε ερωτήσεις. Διαλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας ανάλογα με την ηλικία τους, έτσι ώστε να μην υπάρξει δυσαρέσκεια από την πλευρά τους.

Έπειτα, αναγράφουμε το ρήμα στον πίνακα για να υπενθυμίσουμε σε όλους την κλίση του στον Απλό Ενεστώτα. Αν το έχουμε ήδη διδάξει, ζητάμε από κάθε μαθητή να μας λέει ένα πρόσωπο ή εναλλακτικά ξητάμε την αναγραφή του στον πίνακα από τους ίδιους τους μαθητές. Μετά γράφουμε τρία παραδείγματα όπως «Nousjouonsaufootball », «Vousjouez à lamarelle», «Iljouedupiano» και ζητάμε να εντοπίσουν τις διαφορές. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία της σύνταξης του ρήματος θα είναι σαν παιχνίδι και δε θα κουράσει το κάθε μαθητή, όπως θα γινόταν στην περίπτωση εκφώνησης κανόνων. Αφού βρεθούν οι διαφορές, επιλέγουμε κάποιο χρωματιστό κανόνα για να τις κυκλώσουμε και οι μαθητές αντιγράφουν τα παραδείγματα στο τετράδιο τους.

Στη συνέχεια εξηγούμε ότι η πρόθεση χρησιμοποιείται «à» όταν ακολουθεί κάποιο άθλημα, παιχνίδι και η πρόθεση «de» όταν ακολουθεί κάποιο μουσικό όργανο. Διευκρινίζουμε ότι οι προθέσεις αλλάζουν μορφή ανάλογα με το γένος και τον αριθμό του ουσιαστικού, που ακολουθεί. Μοιράζουμε φωτουπίες στους μαθητές, που περιέχουν το ρήμα στις προαναφερθέντες περιπτώσεις, εξηγούμε τις τυχόν άγνωστες λέξεις και συνεχίζουμε το μάθημα λέγοντας προτάσεις στην Ελληνική Γλώσσα, που εκείνοι τις ξαναλένε στη Γαλλική Γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο εξασκείται η προφορά τους και παράλληλα αναπτύσσετια η ικανότητα αποστήθισης.

Για να διαπιστώσουμε το βαθμό κατανόησης, μοιράζουμε νέες φωτοτυπίες με ασκήσεις, που ζητούν την συμπλήρωση των κενών με τις προθέσεις . Αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις, δίνουμε την ελληνική ερμηνεία τους και προτείνουμε να λύσουν τις ασκήσεις, χωρίς όμως να αντιγράφουν από τις σημειώσεις τους. Σε αυτό το σημείο δε δίνουμε σημασία, αν δεν αλλάξουν τη μορφή της πρόθεσης για παράδειγμα από «de» σε «del’» αλλά αν έχουν επιλέξει τη σωστή. Διορθώουμε τις ασκήσεις κάθε μαθητή χωριστά ή λέμε τις λύσεις και κάθε μαθητής διορθώνει τις δικές του. Αν επιλέξουμε το δεύτερο τρόπο, πρέπει να γίνει έλεγχος των απαντήσεων από εμάς για την αποφυγή ορθογραφικών λαθών.

Σχετικά με τις εργασίες για το σπίτι, προτείνουμε την αντιγραφή του ρήματος, τη μάθηση των κανόνων σχετικά με την σύνταξή του και τη λύση κάποιων ασκήσεων (συμπλήρωση κενών, παρουσιάση εικόνας με άθλημα, παιχνίδι ή μουσικό όργανο και τον σχηματισμό προτάσεων για την περιγραφή της, μετατροπή προτάσεων από τα ελληνικά στα γαλλικά κτλ.).

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία της σύνταξης του ρήματος «jouer» θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

1. Πρόκληση μαθητικού ενδιαφέροντος μέσω :

  • συζήτησης
  • παρουσίασης εικόνων

2. Αναγραφή στον πίνακα :

  • του ρήματος στον Απλό Ενεστώτα
  • παραδειγμάτων

3. Ανάλυση των παραδειγμάτων και παρουσίαση κανόνων

4. Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος

5. Εργασίες για το σπίτι :

  • αντιγραφή
  • ασκήσεις

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους κανόνες σύνταξης του ρήματος «jouer», πίνακα με με την κλίση του στην Κατάφαση και Άρνηση του Απλού Ενεστώτα, ασκήσεις με σκοπό να συμβάλουμε στην πορεία του μαθήματός σας.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.