Θεματικές Ενότητες 

Θεματική: το γαλλικό αλφάβητο

Όλοι οι μαθητές που ξεκινούν την εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αδημονούν να μάθουν τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι το Γαλλικό Αλφάβητο είναι ίδιο με το Αγγλικό, αλλά έχουν ακούσει ότι η προφορά γραμμάτων όπως του –r είναι διαφορετική.

Πώς, όμως, θα παρουσιάσουμε τα γράμματα της Γαλλικής Γλώσσας χωρίς να κουράσουμε τους μαθητές μας; Ίσως, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία και πρωτότυπο υλικό. Παρουσιάζουμε όλα τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου σε ένα μάθημα ή αφιερώνουμε περισσότερα μαθήματα στη διδασκαλία του; Συνήθως κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας παρουσιάζουμε όλα τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου, παρ’όλο που είναι 26. Θα χρειαστεί, όμως, να αναφερθούμε στο ίδιο θέμα κατά τη διάρκεια των επόμενων μαθημάτων, δεδομένου ότι ο μαθητής χρειάζεται χρόνο, ώστε να μην αποστηθίσει απλά αλλά ταυτοχρόνα να κατανοήσει.

Ας υποθέσουμε ότι η τάξη μας αποτελείται από μαθητές της παιδικής ηλικίας, δεδομένου ότι οι έφηβοι ή ενήλικες μαθητές δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αποστήθισή του Γαλλικού Αλφάβητου. Μπαίνουμε στην τάξη, πολύ καλά εξοπλισμένοι με το υλικό και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και ξεκινούμε μια συζήτηση για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. Για παράδειγμα θα ήταν καλό να τους ρωτούσαμε αν γνωρίζουν πόσα γράμματα έχει το Γαλλικό Αλφάβητο, αν έχουν ακούσει από κάποιους την προφορά κάποιων γραμμάτων, αν νομίζουν ότι είναι εύκολο ή δύσκολο.

Μετά το πέρας της συζήτησης, μοιράζουμε στους μαθητές μας φωτοτυπίες με πίνακα του Γαλλικού Αλφάβητου. Θα ήταν προτιμώτερο να τον έχουμε χωρίσει σε τρεις στήλες και η καθεμιά να περιέχει τα εξής: α) κεφαλαία γράμματα, β) μικρά γράμματα, γ) προφορά των γραμμάτων στα Ελληνικά. Η τρίτη στήλη θα εξοικειώσει τους μαθητές και μέσω της οπτικής εικόνας, θα έχουν τη δυνατότητα γρηγορότερης αποστήθισης. Δεδομένου ότι οι μαθητές μας είναι μικροί, ίσως θα τους εντυπωσιάζε ένας χρωματιστός πίνακας με χρωματιστά επίσης γράμματα. Ξεκινάμε την ανάγνωση των γραμμάτων αλλά καλύτερα θα ήταν να τα χωρίζαμε σε δύο κατηγορίες των επτά γραμμάτων και σε δύο κατηγορίες των έξι γραμμάτων. Επομένως, προφέρουμε τα πρώτα επτά γράμματα και έπειτα τα ξαναπροφέρουμε ένα ένα. Κάθε φορά ζητάμε από τους μαθητές να επαναλάβουν μετά από εμάς και δίνουμε ιδιάιτερη προσοχή στην προφορά των δύσκολων γραμμάτων όπως των e, h, r, w, y. Όταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί η ανάγνωση και η προφορά όλων των γραμμάτων, ζητάμε από όλους τους μαθητές να τα προφέρουν μαζί μας, κοιτώντας τον πίνακα.

Αφού πλέον η εικονική και η λεκτική επανάληψη των γραμμάτων έχει πραγματοποιηθεί πολλές φορές, στόχος μας είναι να δούμε αν το μάθημα μας μέχρι αυτό το σημείο είναι επιτυχές. Αυτό θα έχει συμβεί, αν οι μαθητές μας θυμούνται την προφορά των περισσοτέρων γραμμάτων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάρτες που η κάθεμια να έχει ένα γράμμα και να ζητάμε την αναγνώρισή τους από κάθε μαθητή χωριστά, χωρίς όμως να κοιτάζει τον πίνακα, που μοιράσαμε νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο μαθητής δε θυμάται σωστά το κάθε γράμμα, δεν τον επιπλήττουμε αλλά τον επιβραβεύουμε για την προσπάθειά του, τον διορθώνουμε και του ζητάμε να μας επαναλάβει το ίδιο γράμμα. Η συγκεκριμένη τεχνική θα βοηθησει το μαθητή να χρησιμοποιήσει τη μνήμη του και μέσω της ακουστικής και λεκτικής επανάληψης θα ενισχυθεί η απομνημόνευση.

Το μάθημά μας, όμως, πρέπει συνεχώς να προκαλεί το αμείωτο ενδιαφέρον των μαθητών, εφόσον πρόκειται για συλλογική και όχι ατομική προσπάθεια. Επομένως, χρησιμοποιούμε τα μέσα της νέας τεχνολογίας (κασετόφωνο, μηχανή αναπαραγωγής δίσκων ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής) για την αναπαραγωγή μουσικού κομματιού, που θα περιέχει την ανάγνωση των γραμμάτων. Θα παρουσιάσουμε το ηχητικό απόσπασμα που υπάρχει στο εκπαιδευτικό βιβλίο ή θα μπορούσαμε να έχουμε αναζητήσει ένα ηχητικό απόσπασμα σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους του Διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές θα ακούσουν αρχικά ολόκληρο το ηχητικό απόσπασμα και στη συνέχεια θα το ξανακούσουν αλλά κάθε γράμμα χωριστά. Παράλληλα, θα μπορούσαμε μετά από κάθε παύση να ζητάμε την προφορική επανάληψη του κάθε γράμματος από τους μαθητές μας.

Μετά την ολοκλήρωση του ηχητικού αποσπάσματος, το πιο πιθανό είναι ότι η προφορά των περισσοτέρων γραμμάτων έχει αποτυπωθεί στους μαθητές μας, αλλά αυτό θα το ανακαλύψουμε μέσω της γραφής. Μια ιδέα είναι να τους ζητήσουμε να γράψουν το όνομά τους στα Γαλλικά, βοηθώντας όποιο παιδί δυσκολεύεται, και να το συλλαβίσουν μέσα στην τάξη. Μία άλλη ιδέα είναι να γράψουμε γαλλικές λέξεις στον πίνακα, οι μαθητές να τις αντιγράψουν και εν συνεχεία να τις συλλαβίσουν, Σε αυτή την περίπτωση δίνουμε την ελληνική ερμηνεία των λέξεων αλλά χωρίς να έχουμε την απαίτηση να τις γνωρίζουν απέξω στο επόμενο μάθημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιεστικό για τους μικρούς μας μαθητές.

Όσον αφορά τις εργασίες για το σπίτι, ζητάμε την αντιγραφή των γραμμάτων του Γαλλικού Αλφάβητου και να γνωρίζουν απέξω την προφορά τους. Θυμίζουμε στους μαθητές ότι ίσως στην αρχή δυσκολευτούν, αλλά στην συνέχεια θα μπορούν να διαβάζουν με άνεση γαλλικές λέξεις.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του Γαλλικού Αλφάβητου σε μικρούς μαθητές, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

1.Πρόκληση μαθητικού ενδιαφέροντος μέσω :

  • Συζήτησης

2.Διδασκαλία γραμμάτων του Γαλλικού Αλφάβητου μέσω :

  • Χρωματιστών πινάκων

3.Ανάγνωση των γραμμάτων στα Γαλλικά από τον καθηγητή

4.Ανάγνωση των γραμμάτων στα Γαλλικά από τους μαθητές

5.Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος :

  • Παρουσίαση καρτών με τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου
  • Γραφή και συλλαβισμός ονόματος του κάθε μαθητή

6.Χρήση νέας τεχνολογίας για παρουσίαση ηχητικού αποσπάσματος με τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου προερχόμενο:

  • Από το εκπαιδευτικό βιβλίο
  • Από προσωπική έρευνα του καθηγητή

7.Εργασίες για το σπίτι :

  • Αντιγραφή των γραμμάτων
  • Μάθηση της προφοράς τους

Παρακάτω σας παραθέτουμε έναν πίνακα με τα γράμματα του Γαλλικού Αλφάβητου και την προσφορά τους, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε στη διδασκαλία του συγκεκριμένου αλφάβητου στους μικρούς σας μαθητές!

[download id=»8713″]

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.